Garuda AB | Startsida

Snabb tillgång till personprofiler överallt

Nu kan du få tillgång till dina personprofiler – helt utan installation – med Garuda Web App, designad för enkel åtkomst via alla mobila enheter.

Garuda Web App

webapp_slider_04

Ny FokusProfil!

Vi har nu släppt en helt ny programvara till FokusProfilen. Den nya programvaran innehåller förutom förbättrad prestanda och design, mer nyanserade tolkningstexter, råd till ledare, gruppbildstolkning och profil under press mm.

Läs mer om FokusProfilen här!

fokusprofilen

 

 

 

 

 

Referat Garudas ERFA-DAGAR 2018

Nu har vi hållit två uppskattade ERFA-dagar, en i Malmö och en i Göteborg. Deltagarna fick bland annat lyssna till Johan Book samt ta del av senaste nytt från Garuda.

Läs mer om träffarna här!

Bild mot taget från restaurant på MJ

 

 

 

 

 

 

Rekrytering

Lär känna kandidaten – Var säker på att anställa rätt person.

Läs mer

Personal- & ledarutveckling

Profilverktyg och metoder som stärker och främjar en positiv utveckling.

Läs mer

Teamutveckling

Uppnå bättre resultat i ditt team - och därmed i hela organisationen.

Läs mer

CASE: Case: e-rekrytering skapar lugn


JobMatchProfile effektiviserar processen när Falck två gångar årligen rekryterar ambulanssjukvårdare med upp emot 1 500 sökanden.

Läs mer

CASE: Case: ledarutveckling i färg


Bravida skräddarsyr ledarutbildningen för linjechefer med utgångspunkt i bland annat FokusProfilen och KompetensProfilen.

Läs mer

Garuda AB | Startsida

Profilverktyg för rekrytering och kompetensutveckling


Garuda är Skandinaviens största leverantör av egna profilverktyg med personlighetstest och PersonProfiler. Vi har utvecklat profilverktyg för en rad olika HR-processer knutna till rekrytering och personal som inkluderar utveckling av personliga kompetenser, Talent Management, identifiering av ledartyper samt teamutveckling.

HR-verktyg från Garuda ger organisationen ett gemensamt språk och lägger grunden för en öppen dialog kring de egenskaper och faktorer som är relevanta för arbetslivet.

Kommande kurser | Nätverk | Hitta medarbetare | Nyheter | Om Garuda | Wiki