Garudas Erfa-dag 2016

Garudas Erfa-dag 2016

Garudas ERFA-dag den 17 mars 2016

 

Garudas ERFA-dag på Malmö Live

Dags för en ny inspirerande ERFA-dag

Årets ERFA-dag hålls på stadens nya stolthet – Malmö Live, där vi mjukstartar med lunch. Därefter blir det intressanta föredrag, berikande workshops och spännande nyheter från Garuda. För icke hjödrädda rekommenderar vi sedan vårt avslutande mingel i Skybar, 85 meter över havet – med utsikt över Malmhattan!

Årets gästföreläsningar:

Kompetensförsörjning – från strategisk planering till konkret resultat (Margareta Hjortmar, Region Skåne)

Förändrade behov, ökad konkurrens och större krav på effektivitet och lönsamhet gör att många organisationer, oavsett om man har 10 eller 10.000 anställda, ser vikten av att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Utmaningen är dock ofta att få ett komplext och stort område att bli greppbart och konkret för varje enskild chef och medarbetare, utan att man tappar helhetssyn och övergripande strategiskt syfte. Margareta Hjortmar, som arbetar med kompetensförsörjning och ledarskap på Koncernkontorets HR-stab inom Region Skåne, har stor kunskap och erfarenhet av hur man tar sig an den utmaningen. Under ERFA-dagen delar hon med sig av hur Region Skåne valt att arbeta med kompetensförsörjning, bland annat genom en basutbildning för nya chefer.

Att bygga framgång genom medarbetarna (Marie-Louise Moberg Andersen och Johan Hylén, Servicekuben)

När medarbetarna förstår varandra – och sig själva – och när de kan kommunicera och bemöta kollegor, samarbetspartners och kunder på ett tydligt och konstruktivt sätt, då är grunden lagd för framgång. Detta har Marie-Louise Moberg Andersen och Johan Hylén, som driver byggföretaget Servicekuben, egen erfarenhet av. Hör deras berättelse om hur de genom att bland annat låta FokusModellen genomsyra deras interna diskussioner, möten och utvecklingssamtal, nyhetsbrev etc, lyckats skapa ett gemensamt språk och en öppen och respektfull kultur som kommit hela företaget till gagn.

Hur employer branding blir en del av vardagen (Sara Smetana, Ikano Group)

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är employer branding ett viktigt verktyg för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Det hjälper företag att rekrytera nya och kompetenta medarbetare, samtidigt som det stärker de redan anställdas lojalitet mot företaget. På Ikano Group, som ägs av familjen Kamprad, påbörjade man redan förra året en resa med att skapa ett starkt employer brand för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Hur de gör för att få arbetet med employer branding att bli riktigt värdeskapande och effektivt, kommer Sara Smetana att dela med sig av under dagen. Hon har under många år varit personalchef inom Ikano och är idag specifikt engagerad i att utveckla Ikanos arbete med employer branding.

Vi ser fram emot att få träffa många av våra certifierade användare för en inspirerande och berikande eftermiddag.