FokusModellen

FokusModellen bygger på teorin att det inom varje avdelning eller grupp finns fyra grundläggande funktioner eller områden, som man som individ kan ha mer eller mindre fokus på.

FokusModellen

Fyra grundläggande funktioner – fyra fokusområden

Ingen kan fokusera på allt samtidigt. Varje individ, fokuserar, medvetet eller omedvetet, på olika områden beroende på hur ex vis den aktuella arbetssituationen, uppgifterna eller arbetsmiljön ter sig. Förutom att sätta samman och skapa team med rätt personer för rätt uppgifter, är en av ledarens viktigaste uppgifter att hjälpa sina medarbetare att fokusera på rätt områden.

FokusModellen bygger på teorin att det i varje avdelning eller grupp finns fyra grundläggande områden som måste täckas för att skapa optimalt resultat. Som individ kan man ha mer eller mindre fokus på dessa olika områden och därför är det viktigt att kunna skapa grupper med kompletterande kompetenser och fokusområden.

Modellen används idag av en mängd olika företag och organisationer just för att den är så enkel att förstå och bidrar till att skapa ett gemensamt språk på alla nivåer i en organisation. Flera av Garudas profilverktyg är uppbyggda kring FokusModellen, bl a FokusProfilen och BasProfilen.

FYRA FOKUSOMRÅDEN OCH OLIKA UPPGIFTER ATT LÖSA

Klicka på personlighetstyperna till vänster och läs mer om deras fokusområden och relaterade uppgifter.

Utvecklingsuppgifter

Skapar förnyelse och strategisk utveckling

Uppgifter som leder till framtagande och implementering av strategier och förändring samt innovativ utveckling.

Integratoruppgifter

Ser till att samarbete och kommunikation fungerar

Aktiviteter och processer som leder till effektivt samarbete baserat på individuellt och gemensamt ansvarstagande.

Resultatsökaruppgifter

Driver på processer och skapar snabba resultat

Aktiviteter och processer som leder till tidsmässig effektivitet och snabbare resultat.

Grundaruppgifter

Ser till att det är ordning och struktur i processer och uppgifter

Aktiviteter och processer som skapar system, struktur och ramar för uppgiftslösning och agerande.

När man gör en PersonProfil i ett profilverktyg som har FokusModellen som grund, illustreras personens fokus i en grafisk bild enligt ovan. Bilden visar på ett enkelt och överskådligt sätt hur personens fokus fördelar sig inom de fyra olika områdena och ger på så sätt ett optimalt underlag för en dialog kring arbetsuppgifter, kompetens och utveckling.

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult NIcole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se