Garuda FokusKort

Garuda FokusKort – Spela med FokusModellen och gör utvecklingen roligare

Garuda FokusKort

FokusKort

Sätt FokusModellen i spel – bokstavligt talat. Garuda FokusKort består av fem kortlekar med 40 kort i varje box (totalt 200 kort). En kortlek innehåller tio kort för vart och ett FokusModellens fyra färger/fokusområden. Varje kort har ett påstående knutet till det aktuella fokusområdet.

Garuda FokusKort är utvecklade för företag och verksamheter som önskar förbättra förståelsen kring individers olikheter, styrkor, utmaningar och motivationsområden. Att använda korten är en annorlunda, inspirerande och inte minst underhållande metod för att nå ökad insikt om sig själv och andra och bidra till utveckling av ledare, medarbetare samt team.

Påståenden på korten är enkla och lättförståeliga och kan därför med fördel användas på alla nivåer, från kollektivanställda till toppledare, i så väl privata som offentliga verksamheter.

Garuda FokusKort

Utvecklingsprocesser med FokusKorten bidrar till att:

  • öka den enskilde medarbetarens medvetenhet och förståelse kring sin egen och kollegornas arbetsmässiga beteende.
  • skapa en plattform för bättre samarbete
  • få ett gemensamt språk inom teamet

Vi på Garuda hjälper dig gärna att komma igång med FokusKorten men du kan också hitta inspiration från våra kunder här.

Korten kan med fördel användas som ett komplement till våra övriga verktyg i de organisationer som redan är bekanta med Garudas FokusModell t.ex. i uppföljning- och feedbackövningar . Men är också ett enkelt kom-i-gång verktyg för de företag och team som vill främja kommunikation och utveckling utan att ha en förförståelse av våra modeller och verktyg.

Innan du kan använda Garuda FokusKort behöver du vara certifierad i FokusModellen eller Garudas KompetensProfil. Läs mer om våra utbildningar här!

Garuda FokusKort finns på svenska, engelska samt danska.

Kontaktperson


Kontakt Martin Persson

Tel: +46 709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se