Huvud-Hjärta-Ben™-modellen

Huvud-Hjärta-Ben-modellen gör det enkelt att illustrera och kommunicera de värden och grundprinciper som ligger bakom Garudas profilverktyg.

Huvud-Hjärta-Ben™-modellen

En modell som är enkel att förstå

Alla Garudas profilverktyg är uppbyggda kring vår Huvud-Hjärta-Ben-modell. Modellen är enkel och tydlig och gör det lättare att överblicka och förstå huvuddragen i analysresultaten. Med Huvud-Hjärta-Ben-modellen får organisationen ett gemensamt språk och dialogen kring PersonProfiler och yrkesmässig kompetens blir mer jämlik – och därmed mer givande för alla parter.

Hoved-Hjerte-Ben-modellen

Huvudets egenskaper
Förmågan att analysera, få idéer, strukturera och organisera

Hjärtats egenskaper
Förmågan att samarbeta, skapa enighet och etablera förtroendefulla relationer

Benens egenskaper
Förmågan att ta självständigt resultatansvar och genomföra lösningar

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se