Namnet Garuda

Namnet Garuda kommer från den indiska mytologin där Solörnen, en jättefågel, är guden Vishnus transportmedel. Garuda sägs förflytta sig lika fort som tanken.

Namnet Garuda

Om namnet ”Garuda”

sidepix 230x375 22

Solörnen Garuda är i den indiska mytologin en jättefågel som används av guden Vishnu som transportmedel. Garuda är till hälften fågel, till hälften människa. Han har kropp och lemmar som en människa men örnens huvud, näbb och vingar.

I mytologin har Garuda förmågan att förgöra ormar och bota förlamningar orsakade av ormgift. På samma sätt önskar vi vara en del i synliggörandet av saker och ting som förlamar och hindrar positiv utveckling av människor och organisationer.

Även om vi vanligtvis ser utveckling som en naturlig löpande process, vet vi av erfarenhet att de stora utvecklingsstegen ofta först kommer under kris. Inte förrän då är man redo att lämna gamla invanda mönster och gå nya vägar. På Garuda vill vi dock inte invänta utveckling – och kris, utan vi vill vara delaktiga i att skapa utveckling. Med våra profilverktyg och modeller kan vi ligga ett steg före och skapa underlag för att proaktivt arbeta med utveckling av både medarbetare och ledare.

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se