Samarbetspartners

Garudas samarbetspartners utgörs av organisationer och individer som med sina unika kompetenser bidrar till värdeskapande processer inom bl a rekrytering, teamutveckling och coachning.

Samarbetspartners

Samarbete – som stärker alla parter

Garudas samarbetspartners är alla aktörer inom HR och ledarskap, bland andra:

A&O Konsult

a_o_konsult_v3

Organisationskonsult, psykolog, projektledare, inspirerande föreläsare och vuxenpedagog.

Har gedigen erfarenhet av utveckling av små och stora företag samt offentliga organisationer.

Flitigt anlitad personlig coach, föreläsare och mångårig samarbetspartner för kontinuerlig utveckling av ledningsgrupper och organisationer.

George Smidelik
Lund
+46 (0)46-211 15 76
george@a-o.se
www.a-o.se

Aperio AB

logo_aperio

Coaching, Mentorskap, Ledarskapsutveckling, Webbaserade utvärderingar

Aperio AB hjälper individer och företag lägga grunden för vidareutveckling, förbättring och effektivisering genom kundanpassade konsulttjänster så som coaching, mentorskap, ledarskapsutveckling och webbaserade utvärderingsmetoder.

Genom att synliggöra det som händer och det man vill skall hända, hjälper vi er med att skapa en organisation som bygger på begriplighet, delaktighet och engagemang.

Kristina Arheden
Lund
0705-151881
info@aperio.se
www.aperio.se

Ardenno AB

Coaching, Omställning, HR-arbete, CV-granskning

Bakom mig har jag ca 15 års erfarenhet av att arbeta med människor i arbetsmarknadsrelaterade frågor, bla som lärare på Lernia, studie- och yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen, personalansvarig i bemanningsbranschen, rekryteringsansvarig och personalgeneralist i privata företag, rådgivare på TRR Trygghetsrådet och Startkraft och som egen företagare inom HR-området, coaching och omställningsarbete.

Ingar Lövgren
Malmö – Lund
+46 (0)46-540 15 40
ingar@ardenno.se
www.ardenno.se

Crosskeys AB

HR konsult, Rekrytering, Coaching, Kompetensstrateg

Lars Scheér
Malmö, Helsingborg
+46 (0)418-704 83
lars.scheer@crosskeys.se

Holmqvist Development Consulting AB

logo_holmqvist

Coaching, ledarutveckling, personlig utveckling, organisationsutveckling

Jag erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster inom organisationsutveckling. I samarbete med mina kunder skapar vi värde genom fokus på chef- och ledarskap och individens utveckling.
Jag coachar operativt, sätter upp assessment centers, ledarskaps- och mentorprogram, teambuildingar samt utbildar/utvecklar chefer och medarbetare inom beteendeinriktade områden.

Lotta Holmqvist
Lund
0703-941914
lotta@lottaholmqvist.se
www.lottaholmqvist.se

Human Results

human_result_logo

Rekrytering, Karriärsrådgivning/coaching, Säljträning

Resultat skapas av människor!

Vi hjälper våra kunder att uppnå bättre resultat genom att tillsätta rätt personer med rätt attityd och rätt ambition.

Vi verkar med basen i Skåne och med fokus på att hitta resultatmedvetna medarbetare. Vår metodik säkerställer att resultat garanteras i varje rekrytering.
Johanna Silfverberg
Ystad
+46 (0)411-662 26
johanna@humanresults.se
www.humanresults.se

iTURN AB

iTURN

HR Interim och Rekrytering, Ledarutveckling, Medarbetarutveckling, Omställning

iTURN arbetar med strategiska och operativa utvecklingsprocesser inom organisationscykelns tre olika delar – humankapitalets kretslopp – samt med HR Interim och Rekrytering. Det handlar om processerna för att kunna attrahera rätt människor IN i organisationen, utveckla människorna I organisationen och vid behov också hjälpa människor UT ur organisationen som goda ambassadörer.

Barbara Wennheden, VD
Malmö
+46 (0) 730-774903
barbara.wennheden@iturnab.se
www.iturnab.se

Kraft & kompetens

logo_kraftkompetens_v2

Coaching, Utbildning, NLP

Specialområden: Individ- och grupputveckling, Karriärutveckling, Förändringsarbete, Teamutveckling, Värdegrundsarbete, Kommunikation, Kompetensutveckling, Konflikthantering

Metoder/verktyg: FokusProfilen, NLP (neurolingvistisk programmering), Coaching, Lösningsfokuserat förhållningssätt, KBT-verktyg

Gunilla Strand
Lund
+46 (0)734-20 64 64
gunilla@kraft-kompetens.se
www.kraft-kompetens.se

LightPerspective BPC AB

Lighthouseperspective

Ledarskapsutveckling, Affärscoachning, Struktur, Förändring

Affärscoaching

Coaching av chefer/nyckelpersoner: Hjälp till självhjälp m m

Handledning/utveckling av verksamhetsledning: Förändringskommunikation, hållbart ledarskap/medarbetarskap m m

Utbildning: Coachingens delmoment, bli affärscoach, samtalsmetoder, trepartssamtal, konkret beslutsfattande, konsekvensbeskrivningar med kraftfältsanalys, sociogram för maktidentifikation, framgångsrika copingstrategier m m

Bodil Dahlgren
Laholm
+46 (0)430-330 42
bodil.dahlgren@lightperspective.se
www.lightperspective.se

Lundeborg HR-Consulting

logo_lundeborg_hr

Rekrytering, Kompetensutveckling, Coachning/Handledning, Organisationsutredningar

Drygt 20 års erfarenhet av kvalificerat personalarbete inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig sektor. Har arbetat i både stora och små organisationer och är nu åter verksam som konsult i egen regi. Kan stötta inom hela HR-området, men är främst inriktad på de olika delarna av området kompetens-försörjning.
Erik Lundeborg
Främst Stockholm och Mälardalsregionen
+46 (0)703-78 48 71
erik@lhrc.se
www.lhrc.se

Navi HR Consulting

HR-konsult, Interim HR, Ledarutveckling, HR-projekt

Navi HR Consulting erbjuder konsulttjänster inom HR, främst interimstjänster, vilket innebär att fylla en vakans inom någon av rollerna, HR-chef, Personalchef, HR Business Partner eller HR Specialist, men även HR-projekt av olika slag, tex inom områden som HR-strategier, Performance Management, Utvecklingsinsatser, Coaching, Arbetsgivarvarumärke, Rekrytering och Omställning.

Jenny Andersson
Malmö
0722-233917
jenny.andersson@navihr.se
www.navihr.se

Polhage&Lundberg

logo_polhage_lundberg

Coaching, Coachutbildning, Grupputveckling, Workshops

Polhage&Lundberg arbetar sedan 2007 med utbildning i coachande förhållningssätt och coachande ledarskap. Vi coachar också individer och grupper. Våra kunder kommer från offentlig sektor såväl som privat näringsliv och märker hur coachingens verktyg gör nytta i det dagliga arbetet oavsett bransch. Resultaten talar om mer kreativa och målinriktade arbetsplatser samt större egenansvar och bättre arbetsklimat.
Maria Polhage
Malmö
+46 (0)40-46 12 11, +46 (0)73-708 02 75
maria@polhagelundberg.se
www.polhagelundberg.se

Positivttänkade.se

positivttänkande_logo_v2

Andy Swärd: Professionell Coach, Mental Tränare och flitigt anlitad Föreläsare.

Med drygt 20 års erfarenhet i näringslivet, däribland en rad internationella koncerner, i kombination med sitt idrottsliga förflutna på elitnivå, har Andy Swärd förmågan att på ett fängslande, praktiskt och humoristiskt sätt relatera till verkliga utmaningar och genom detta få människor att nå nya höjder i sin karriär, sin idrottsprestation eller i sitt privatliv.

Andy Swärd
Malmö
+46(0)709-42 11 89
andy@positivttankande.se
www.positivttankande.se

Privilegium Group

ImageGen

Affärsutveckling, Ledarskapsutbildning, Coachning och Mentorskap

Framtiden är alltid avhängigt av det förflutna. En av chefens och styrelsen viktigaste uppgifter är att utveckla ett lag med olika egenskaper som representerar gammal och ny kunskap samt mångfald och förbereda nästa generation av chefer. Viktigt är att erfarenheten och kunskapen kompletterar varandra och att arbetsmiljön kännetecknas av öppenhet, intrigritet, ärlighet, passion och god affärsetik för att laget och företaget skall bli framgångsrikt. Idag vinner bara det företag som har den bästa kunskapen och den bästa sammansättningen av laget

Heidi Krohn
London – Göteborg – Malmö – Estepona
+46 703 999 098
heidi.krohn@privilegiumgroup.com

Sanmark Consulting AB

sanmark consulting ab

Ledarskapsprogram, Individuell ledarutveckling, Grupputveckling, Coachning

Ett väletablerat företag inom organisationsutveckling med bas i Göteborg och lokalkontor i Stockholm och på Käringön i Bohuslän.

Vi bedriver ledarskapsprogram inom bl.a. läkemedels- och försäkringsbranschen och inom statliga och kommunala verk.

Ledarcoaching och metodutveckling samt öppen kursverksamhet på Käringön, www.karingon.nu

Se även www.gestaltochledarskap.se

Annika Sanmark
Göteborg / Stockholm
+46 (0)31-40 40 34
info@sanmarkconsulting.se
www.sanmarkconsulting.se

Se Möjligheterna – Organisationsutveckling

semojligheterna

Ledarskap och teamutveckling, Coaching/mentorskap, Personlig utveckling och Karriärväxling

Se Möjligheterna – Organisationsutveckling
– Företaget som gör skillnad för dig och din organisation –

Inom dessa områden kan jag göra nytta för din verksamhet;

– Strategi
– Utvecklings-och förändringsarbete
– Ledningsgruppsutveckling
– Individuell utveckling/chefsutveckling
– Ledarskaps- och teamutveckling
– Affärscoaching/coaching och mentorskap

Kraftfulla insatser som ger resultat i form av ökad lönsamhet, effektivitet och arbetsglädje.

Vi börjar med en behovsanalys för att inventera vilka utmaningar just din verksamhet står inför, med visionen inställd på framtiden.

Suzanne Ilien
Lund/Skåne
070-4678318
se.mojligheterna@gmail.com
www.semojl.com

Workslife

logo_works_life

Rekrytering ledarskapsutveckling, Prestationsutveckling, Företagsutveckling

När mänskligt blir lönsamt!

Att utbilda, utveckla, inspirera, skapa framgång och mod, på ett enkelt och tydligt sätt, för medarbetare genom tre huvudområden:
Rekrytering, Ledarskap, Företagsutveckling.

Rekrytering: i delar eller hela processer med extra allt, samt utbildningar.

Ledarskap: handlar om mentorskap, utbildning, uthyrning och föreläsningar.

Företagsutveckling: Skapar förutsättningar genom validerade metoder som ger tydligare uppdrag , bättre prestationsmiljöer och därmed högre lönsamhet
Helene Löwinger
Piteå
0911-271272 / 070-3808180
info@workslife.se
www.workslife.se/

Danska Handbollsförbundet och sportchef Ulrik Wilbek

Garuda har ingått samarbete med det danska landslaget i handboll, ungdomslandslaget samt förbundets domarrekrytering. Samarbetet syftar till att utveckla elitspelarna i Danmark bl a med hjälp av HandbollsProfilen, som tagits fram speciellt för detta ändamål, samt genom att sätta fokus på samarbete, bättre team och lagförståelse.

Sportchef Ulrik Wilbek har sedan 2005 använt Garudas verktyg för utveckling av individer och team – inom såväl näringsliv som elitsport.

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se