Effektiv rekrytering

Effektiv rekrytering

Effektiv rekrytering

När vi använder begreppet ‘effektiv rekrytering’ handlar det inte om att rekrytera snabbt. Det handlar om att kvalificera urvalsprocessen och hitta just den medarbetaren som bäst möjligt matchar den utannonserade tjänsten – och samtidigt passar in i den organisation och avdelning, där han eller hon ska jobba.

En effektiv rekrytering skapar de helt rätta förutsättningarna för att medarbetar och arbetsplats kommer att fungera tillsammans. Att det uppstår trivsel, att medarbetaren är motiverad för att lösa sina uppgifter, och att kommunikation i avdelningen och organisationen fungerar, därför att medarbetarna kommer överens och talar samma språk.

Läs mer om motivation och trivsel – klicka här

DEFINIER DEN LEDIGA TJÄNSTEN TYDLIGT OCH PRECIST

En tydlig definition av vad den lediga tjänsten innefattar – och kräver av medarbetaren – är en optimal utgångspunkt för en effektiv rekrytering. Därför rekommenderar vi hos Garuda att utarbeta en JobProfil. Med JobProfilen kan HR-medarbetare, ledare och anställningskommitté, klargöra precis vilken kandidat som sökas. JobProfilen fungerar på så sätt som en gemensam utgångspunkt för urvalsprocessen och är dessutom ett viktigt redskap under den avgörande förväntningsavstämningen med och bedömning av varje kandidat.

Vill du veta mer om Garuda JobProfil – klicka här

EFFEKTIV REKRYTERING EFTER PERSONLIGHET

Det perfekta matchet – som är nyckeln i en lyckad och effektiv rekrytering – beror inte enbart på utbildning, erfarenhet och diverse andra fackliga kompetenser och kvalifikationer. Också personlig kompetens och personlig fokus är avgörande. Garudas profilverktyg ger dig möjlighet att komma djupare i dialogen med kandidaterna och ställa frågor du annars inte kan veta är relevanta att ställa.

Genom att låta dem mest relevanta kandidaterna fylla i en personlighetstest i ett av våra profilverktyg – exempelvis KompetensProfilen – får du mer än bare en bild av kandidatens personlighet i form av en PersonProfil; du får även möjlighet att utmana väsentliga karakteristika samt synpunkt- och beteendemönster, liksom du kan bilda dig en uppfattning om hur kandidaten vill lösa olika typer uppgifter och agera i olika situationer. Att exempelvis veta hur en kandidat kommer att fungera i en ledarroll och under stress, har stort värde och ger dig ett stabilt beslutsunderlag i urvalsprocessen.

Få mer information om Garuda personlighetstest – klicka här

Tillbaka till Garuda wiki

Till framsidan

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.se