Ledartyper

Ledartyper

Ledartyper

Garudas ledartyper tar utgångspunkt i FokusModellen och illustrerar fyra olika typer av ledare:

  • Integratorledare
  • Utvecklarledare
  • Resultatskaparledare
  • Grundarledare

Varje ledartyp kännetecknas av en rad karaktäristiska. Dessutom kan specifika beteendemönster och typiska sätt att ta sig an arbetsuppgifter och hantera olika situationer knytas till de olika ledartyperna.

Som ledare matchar man vanligtvis inte bara en av de fyra ledartyperna, utan ofta har man, i högre eller lägre grad, inslag från samtliga typer. Däremot kan man se att huvudfokus ändå ligger inom ett område, och därför kan man uttrycka det som att ledare exempelvis har ett ”grundarfokus” eller övervägande är en ”utvecklarledare”.

Känner du inte till FokusModellen – klicka här!

VAD KAN DU ANVÄNDA GARUDAS LEDARTYPER TILL?

Att känna till Garudas fyra ledartyper kan vara användbart i samband med strategiska ledarutvecklingsprocesser samt vid teamutveckling.

För ledare är det värdefullt att få insikt i hur han eller hon agerar i olika situationer – och varför det är just så. Att få satt ord på vilken typ man är, blir ofta en aha-upplevelse som både väcker igenkännande och skapar ny självinsikt. Detta kan i sin tur skapa förståelse för varför det ibland uppstår konflikter, och varför man som ledare i vissa situationer inte når fram till sina medarbetare.

De fyra ledartyperna är ett verktyg som hjälper HR-konsulter att utveckla ledarskapet i en organisation genom att göra ledare mer medvetna om hur de agerar i relation till medarbetare, hur de själva föredrar att lösa uppgifter, i vilka situationer de blir pressade – och hur de vanligtvis hanterar detta.

Med nya insikter som utgångspunkt kan man lättare få igång en positiv utveckling och arbeta med att optimera kommunikation och samarbete i en verksamhet. Med insikt i sin egen ledartyp och ledarstil kan den enskilde ledaren arbeta med att justera och anpassa sitt ledarskap till den aktuella situationen och till de medarbetare han eller hon arbetar med.

Läs mer om ledarutveckling – klicka här!

Tillbaka till Garuda wiki

Till framsidan

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se