Ledarutveckling

Ledarutveckling

Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar om att utveckla och optimera ledarskapet i en organisation. Det kan ske på individnivå eller med utgångspunkt i en grupp av ledare.

Ofta hör ledarutveckling ihop med talangutveckling – det kan du läsa mer om här

Ledarutveckling startar ofta med att ledaren får hjälp med att nå ökad självinsikt. Med profilverktygen som utgångspunkt skapas en bra grund för en konstruktiv och målinriktad dialog kring styrkor och utvecklingsområden, kommunikation, beteendemönster och förmågan att lösa olika typer av arbetsuppgifter.

Läs mer om hur ökad självinsikt kan leda till utveckling

MATCHAR LEDARE OCH TJÄNST?

Ledarutvecklingsprocesser handlar också ofta om att tydliggöra vad ledartjänsten i praktiken kräver av den person som innehar den. Är det en tjänst som utmärks av fasta rutiner, system och ordning? Eller fordrar tjänsten strategisk utveckling? Eller kanske av snabba resultat?

När det kartlagts vilket ansvar och vilken sorts arbetsuppgifter som krävs av ledaren, kan man med hjälp av personlighetstest och personprofiler identifiera styrkor och utmaningar och skapa en dialog kring i vilken utsträckning ledarens fokus matchar tjänsten. Detta ligger sedan till grund för ett målinriktat arbete med de områden där ledaren har sin utvecklingspotential.

Vad menar vi med fokus? Läs mer om FokusModellen här

LEDARUTVECKLING OCH SITUATIONSBESTÄMT LEDARSKAP

Att kunna anpassa sin ledar- och kommunikationsstil till olika situationer och till olika personer är lättare sagt än gjort. Insikt kring den egna ledarstilen och ens fokusområde – och därmed också kring hur man kommunicerar och löser uppgifter – är en viktig utgångspunkt för utveckling inom detta område.

I förlängningen leder en god självinsikt till att man får förståelse för att alla inte har samma fokus som man själv har – och att andra därför föredrar att kommunicera och ta sig an uppgifter på ett annat sätt än man själv. Att då som ledare fundera kring sin egen påverkan på sina medarbetare, och på den kultur man skapar genom sitt agerande, blir en naturlig följd.

Insikten att vissa situationer kräver ett annat fokus, och ett annat sätt att kommunicera på än det som kanske faller sig naturligt för en, leder också till förståelse för att man som ledare har mycket att vinna på att kunna anpassa sitt ledarskap, och hur man kommunicerar, efter de medarbetare man möter och de behov som finns.

Fokus är inget statiskt, som tur är, och genom att ta avstamp i sitt eget fokusområde blir det lättare att identifiera och konkretisera hur man bör arbeta för att utvecklas och bli en bättre ledare för alla sina medarbetare.

Läs mer om Garudas ledartyper här

Tillbaka till Garuda Wiki

Till framsidan

Kontaktperson


Kontakt VD och Konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se