Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal är en strukturerad och framåtriktad dialog mellan ledare och medarbetare. Man diskuterar bl a personlig– och yrkesrelaterad kompetens, arbetsuppgifter, förväntningar och utvecklingspotential. Syftet är att skapa medarbetarutveckling med utgångspunkt i den enskildes unika styrkor, utmaningar och potential.

En förutsättning för ett konstruktivt medarbetarsamtal är att du som ledare skapar ramar för en jämlik och öppen dialog. Öppenhet för kritik och att man som ledare visar ett genuint intresse samt ställer frågor kring medarbetarens upplevelser och erfarenheter är också viktigt.

Vill du veta mer om utveckling med utgångspunkt i dialog – klicka här

KOM ETT STEG LÄNGRE I DITT MEDARBETARSAMTAL

Det finns många teorier och modeller kring hur man genomför ett konstruktivt och målinriktat medarbetarsamtal. Oberoende av hur medarbetarsamtalen struktureras och vilka konkreta ämnen man diskuterar, är det en stor hjälp att ha ett verktyg att samtala utifrån.

Genom att använda Garudas profilverktyg och personlighetstest kan du nå ett steg längre i dialogen med medarbetaren och beröra frågeställningar som du annars kanske inte hade uppmärksammat. Förslagsvis kan du låta medarbetaren fylla i en FokusProfil inför samtalet. Det ger både medarbetaren och dig som ledare insikt kring styrkor och utvecklingsområden som är lämpliga att ställa frågor kring och diskutera under ett medarbetarsamtal.

Vad är ett Profilverktyg? Läs mer här

Läs mer om FokusProfilen här

FOKUS PÅ ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE OCH MOTIVATION

Genom att kartlägga en medarbetares arbetsrelaterade fokus med ett profilverktyg får du och medarbetaren en gemensam utgångspunkt som gör det lättare att diskutera frågor kopplade till arbetstillfredsställelse och motivation. Stämmer medarbetarens fokus överens med de uppgifter som ska lösas i vardagen? Vilka delar i arbetet känns mest motiverande?

Med profilverktyget är det enklare att förstå och sätta ord på nuläget och komma fram till insatser som kan öka medarbetarens arbetstillfredsställelse och motivation. En PersonProfil, och den självinsikt som en profil skapar, gör att det blir lättare att se hur ens eget fokus och förhållningssätt till arbetsuppgifter kanske skiljer sig från kollegornas. Det bidrar då också till en förståelse för att olika personligheter och kompetenser behövs och är en styrka i varje avdelning och organisation.

Skapa utveckling som ökar arbetstillfredsställelsen – läs mer här

Tillbaka till Garuda wiki

Till första sidan

Kontaktperson


Kontakt VD och Konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se