Medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling är ett brett begrepp som täcker många av de aktiviteter och processer som Garudas Profilverktyg har utvecklats för. Det är vår övertygelse att positiv utveckling av medarbetare genereras med utgångspunkt i en värdegrund som handlar om att skapa balans mellan människor. Respekt och förståelse för den enskilde medarbetaren – och dennes personlighet, fokusområde och unika personliga kompetens – är helt avgörande om man vill starta en utvecklingsprocess som både ska bli värdeskapande för den enskilde medarbetaren och för organisationen.

Vad menar vi med personlig kompetens? Läs mer här

UTVECKLING KOMMER INTE ALLTID AV SIG SJÄLV

Vissa medarbetare kan ha fastnat och har svårt att hitta motivationen för att själv driva sin utvecklingsprocess framåt. Här är det till stor hjälp att som ledare eller HR-ansvarig ha konkreta verktyg för att ta reda på vad som faktiskt motiverar och inspirerar varje enskild medarbetare. Var har personen sitt fokus? Vilken sorts uppgifter föredrar han eller hon? Och hur är medarbetarens förmåga att lösa uppgifterna?

Läs mer om förutsättningar för arbetsglädje

SÄTT ORD PÅ MOTIVATIONSFAKTORER OCH UTMANINGAR I ARBETSLIVET

Ibland kan det vara svårt att själv sätta ord på vad i arbetet det är som man trivs bäst med och vad som kan kännas frustrerande. Kanske har man inte alls funderat över det, utan utför bara sitt arbete utan att reflektera över hur och varför man gör saker – och om något skulle kunna bli bättre.

Just reflektion är viktigt när man ska driva en utvecklingsprocess tillsammans med medarbetare. Med profilverktygen och personlighetstesten från Garuda kan du hjälpa varje medarbetare till större insikt kring sig själv och sina kollegor. På köpet får ni ett gemensamt språk i gruppen som underlättar en målinriktad dialog kring kommunikation, trivsel och hur man kan hantera och förebygga konflikter.

Få ett gemensamt språk för dialog kring kompetens och utveckling – läs om FokusModellen här

ATT SKAPA MOTIVATION FÖR UTVECKLING

Ofta är det en aha-upplevelse att få läsa, och i en grafisk bild se, vilken personlighetstyp man är och var ens arbetsmässiga fokus ligger. Det sätter i gång tankar kring arbetsuppgifter, ansvar, ambitioner, och motivationsfaktorer. Har jag arbetsuppgifter som passar mig? Utnyttjar jag min fulla potential? Vad kan jag själv göra för att uppnå större arbetstillfredsställelse?

Utifrån den strukturerade dialog som skapas genom profilverktygen kan en plan för medarbetarens personliga och yrkesmässiga kompetensutveckling tas fram. Medarbetaren bidrar själv till att ta ut riktningen för utvecklingsprocessen, vilket ökar motivationen för att helhjärtat nå de mål som gemensamt satts upp. Av samma anledning är det också givande att använda Garudas profilverktyg i samband med talangutveckling och ledarutveckling.

Läs mer om talangutveckling med profilverktyg här

Tillbaka till Garuda wiki

Till framsidan

Kontaktperson


Kontakt VD och Konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se