Personlig kompetens

Personlig kompetens

Personlig kompetens

Personlig kompetens är kopplat till personligheten och ens individuella egenskaper. Den yrkesmässiga kompetensen handlar däremot om kompetens man förvärvat genom t ex utbildning eller erfarenhet. Båda dessa kompetenskategorier behövs, i varierad grad, för att lösa olika typer av arbetsuppgifter, men de personliga kompetenserna är också avgörande för hur medarbetaren t ex kommunicerar och samarbetar med andra.
Är medarbetaren t ex mycket självgående, flexibel och utvecklingsinriktad? Är han eller hon bekväm med struktur, ramar och regler eller föredrar personen större frihet och utrymme att själv prioritera sitt arbete?

Läs mer om personalutveckling – Klicka här!

Så hittar du medarbetarens eller kandidatens personliga kompetens

Att få insikt kring en individs personliga kompetens är viktigt både i rekryterings- och utvecklingssammanhang, då det säger något om hur personen hanterar olika arbetsrelaterade sammanhang.

Med Garudas profilverktyg kan du ta fram en PersonProfil som belyser den personliga kompetensen. I kombination med kunskap om medarbetarens yrkesmässiga kompetens ger detta både dig och medarbetaren en bredare och mer nyanserad utgångspunkt för samtal kring bl a arbetstillfredsställelse, motivation, ansvar, förväntningar, samarbete och kommunikation. Det blir också lättare att ställa relevanta frågor och fatta välgrundade beslut i rekryteringssammanhang.

Vill du veta mer om medarbetarsamtal med profilverktyg – klicka här

Tillbaka till Garuda wiki

Till Startsidan

 

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se