PersonProfil

PersonProfil

PersonProfil

En PersonProfil är ett effektivt HR-verktyg som kan användas i olika rekryterings- och utvecklingssammanhang.

Garudas Profilverktyg genererar en PersonProfil utifrån respondentens svar på en rad frågor och påståenden. Antalet påståenden varierar mellan de olika profilverktygen, beroende på verktygets komplexitet och vilka HR-processer det har utvecklats för. En PersonProfil är alltså i detta sammanhang ett resultat av ett personlighetstest och ger en lättförståelig bild av respondentens uppfattning om sina personliga kompetenser, beteendemönster och preferenser.

Så används profilverktyg med PersonProfiler för rekrytering – läs här!

Använd profilverktyg med PersonProfiler till personal- och ledarutveckling – se här!

Personprofiler till olika ändamål

Rent grafiskt ser Garudas PersonProfiler något olika ut beroende på om de är baserade på Huvud-Hjärta-Ben-modellen eller på FokusModellen. PersonProfiler baserade på Huvud-Hjärta-Ben-modellen framställs grafiskt utifrån 16 olika personlighetsdrag. En PersonProfil baserad på FokusModellen utgår från en kvadrat bestående av fyra fält, där man kan utläsa i vilken grad respondenten har sitt fokus på Utvecklar-, Integrator, Grundar- eller Resultatsökarfältet.

Läs om Huvud-Hjärta-Ben™-modellen – klicka här!

Läs om FokusModellen – klicka här!

Hur använder du PersonProfiler i HR-processer?

Att göra en PersonProfil ska aldrig vara ett mål i sig. Det är alltid kopplat till ett syfte, t ex att uppnå bättre självinsikt i samband med personalutveckling eller för att kunna ställa mer relevanta frågor under en anställningsintervju. En PersonProfil ska därför alltid användas tillsammans med respondenten som i ett återkopplingssamtal ska få möjlighet att diskutera och verifiera sitt resultat.

En PersonProfil kan bidra till att underlätta och strukturera en dialog kring t ex arbetsuppgifter, ansvar och motivation och vara ett effektivt redskap i samband med teamutveckling, då den hjälper till att synliggöra teamets styrkor, olikheter och utmaningar.

Värdet av Garudas PersonProfiler kan ytterligare förstärkas genom användning av de olika moduler som är kopplade till profilverktygen. SpegelProfilen synliggör t ex andras uppfattning av respondenten och GruppProfilen illustrerar den samlade gruppens fokusområde.

Se alla Garudas profilverktyg med PersonProfil

Tillbaka till Garuda wiki

Till Startsidan

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se