Profilverktyg

Profilverktyg

Profilverktyg

Ett profilverktyg är ett effektivt redskap för att skapa en öppen och jämlik dialog mellan medarbetare/kandidat och ledare/HR-konsult. Via profilverktygets personlighetstest genereras en PersonProfil som fungerar som utgångspunkt för konstruktiva samtal kring arbete och personlig kompetens.

Vad menar vi med personlig kompetens – klicka här!

ANVÄND PROFILVERKTYG TILL REKRYTERING OCH PERSONALUTVECKLING

Profilverktyget hjälper dig bl a att ta reda på om medarbetarens personlighet och fokusområde matchar de krav som finns gällande t ex arbetsuppgifter, ansvar, samarbete och resultat. I en rekryteringssituation blir det därmed lättare att bedöma och rangordna kandidater i relation till varandra och till den lediga tjänsten. Ännu mer kvalitetssäkrat blir resultatet om du först gjort en KravProfil där du tydligt definierat vilka yrkesmässiga och personliga kompetenser som bäst matchar tjänsten, teamet och organisationen.
Genom att ta stöd i profilverktygen vid din bedömning av kandidater, får du mer underbyggda beslut och du ökar dina chanser att hitta medarbetare som passar in och kommer att trivas och prestera väl i organisationen.

Läs mer om rekrytering – klicka här!

I utvecklingsprocesser kan du använda profilverktygen för att tydliggöra vilka styrkor, men också vilka utmaningar, medarbetarna har – kopplat till bl a arbetsuppgifter, kommunikation och samarbete. På så sätt får du möjlighet att skapa en värdefull dialog och ett mer målinriktat utvecklingsarbete för att medarbetaren ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential. Detta gäller såväl utveckling av medarbetare som chef samt i samband med teamutveckling.

Garudas profilverktyg bygger på Huvud-Hjärta-Ben™-modellen – läs mer här

Se alla Garudas verktyg

Tillbaka till Garudas wiki

Till startsidan

 

 

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se