Yrkesmässig kompetens

Yrkesmässig kompetens

Yrkesmässig kompetens

Yrkesmässig kompetens är ett brett begrepp som syftar på kunskap, utbildning, erfarenhet och andra typer av ”hårda” kvalifikationer. Att ha yrkesrelaterad kompetens betyder att man kan det som är nödvändigt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter dvs att man kan använda sina kvalifikationer för att lösa uppgifter praktiskt. Man kan skaffa sig ny yrkesrelaterad kompetens på olika sätt och därigenom utvecklas och skapa nya möjligheter för sig själv i arbetslivet.

Vi anser att samspelet mellan yrkesmässig kompetens, personlighet, personlig kompetens och fokus är viktigt att titta närmre på i t.ex. bedömning av lämpliga kandidater. Det är en av anledningarna till att vi utvecklat en rad profilverktyg för användning i rekrytering- och utvecklingsprocesser.

Läs mer om personligt fokus och FokusModellen – klicka här!

YRKESMÄSSIG KOMPETENS OCH REKRYTERING

I samband med rekrytering är den yrkesmässiga kompetensen naturligtvis viktig. Det är vanligtvis det första man tar ställning till när man ska anställa en ny medarbetare: Vilka uppgifter ska personen lösa och vad behöver personen då kunna? Vilka kvalifikationer och vilken utbildning ska han eller hon ha? Hur mycket erfarenhet? Problemen uppstår dock när man enbart fokuserar på den yrkesrelaterade kompetensen – men glömmer människan och hennes personlighet.

I alla typer av tjänster hamnar man i sammanhang som inte kan lösas endast med utgångspunkt i yrkesmässig kompetens, dvs utifrån kunskaper man skaffat genom t ex utbildning eller erfarenhet. Man måste bl a kunna hantera olika roller och situationer och ingå i en rad olika sociala sammanhang med andra människor, vilket kräver specifika beteenden. Hur reagerar man t ex som person när man ska fatta viktiga beslut som kan ha okända konsekvenser, när man blir stressad eller när man ska axla ett stort ansvar? I dessa fall är det avgörande – dels för att personen faktiskt ska klara jobbet och dels för att personen ska trivas i det – att personligheten stämmer överens med det tjänsten kräver.

Vill du veta mer om rekrytering med personlighetstest – klicka här

YRKESMÄSSIG KOMPETENS OCH UTVECKLING

Utveckling av den yrkesmässiga kompetensen – genom t ex kurser eller praktik – är värdefullt, då detta både stärker medarbetaren och kan öka kvaliteten på hans eller hennes arbetsprestation. Och när utveckling av den yrkesmässiga kompetensen dessutom kombineras med utveckling av den personliga kompetensen, t ex med hjälp av FokusModellen, kan individens fulla potential komma fram.

Insikt kring den egna personligheten ger inte bara ökad förståelse för varför man själv agerar och beter sig som man gör, utan ökar även insikten och förståelsen för andra människors agerande. När vi vet vad som motiverar oss, och andra, samt hur vi och våra kollegor föredrar att ta oss an uppgifter, får vi en bättre och mer konstruktiv kommunikation sinsemellan. Missförstånd och konflikter minskar och detta bidrar till att skapa ett bättre samarbete och en sundare och mer trivsam arbetsmiljö.

Ta reda på vad vi menar när vi pratar om personalutveckling – klicka här

Tillbaka till Garuda wiki

Till framsidan

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se