Personal- och ledarutveckling

Garuda har profilverktygen och kompetensen som hjälper dig utveckla medarbetare och ledare i en riktning som ökar medarbetarnas trivsel – och som stärker organisationen i sin helhet.

Personal- och ledarutveckling

Personal- och ledarutveckling med profilverktyg och personlighetstest

Arbetar du med strategisk ledarutveckling eller med utveckling av yrkesmässig och personlig kompetens hos medarbetare och ledare, har du säkert funderat kring frågor som:

  • Hur kvalitetssäkrar och strukturerar jag våra medarbetarsamtal?
  • Hur kan jag stärka samarbetet i ett team?
  • Hur kan jag hjälpa ledare  att använda sina färdigheter fullt ut?
  • Hur genomför jag en målinriktad talangutveckling?
  • Var uppstår konflikter och varför?
  • Hur kan vi säkerställa en positiv utveckling framöver?

Hos Garuda hittar du ett antal profilverktyg och personlighetstest som hjälper dig att se varje medarbetares unika bidrag till verksamheten och/eller avdelningen. Verktygen kan ge dig stöd för att hålla tex. målinriktade samtal kring medarbetares personlighet, fokus samt personliga och yrkesmässiga kompetens. Detta ger dig bästa möjliga förutsättning för att initiera, strukturera och följa utvecklingen av dina medarbetares kompetenser vilket gagnar och stärker både medarbetare och organisation.

Vad menar vi med personalutveckling? Läs mer här!


sidepix 230x230 06

MEDARBETAR- OCH LEDARUTVECKLING SOM GÖR SKILLNAD

PERSONAL- OCH LEDARUTVECKLING SOM GÖR SKILLNAD

Är du ansvarig för utvecklingen av talanger och ledare, kan profilverktygen från Garuda vara till stor nytta. Verktygen hjälper dig kartlägga  medarbetares personliga kompetenser och styrkor – var personen har sin största utvecklingspotential samt de områden där personen har sina utmaningar och kanske inte kan prestera optimalt. Du kan på ett enkelt sätt skapa processer som stödjer och utvecklar medarbetarna och hjälper varje enskild individ att förverkliga sina ambitioner och utnyttja sin fulla potential. Genom att använda profilverktygen för kartläggning av ledartyper kan du ge organisationens ledare en ökad insikt om sig själva och sina kollegor.

Läs mer om talangutveckling – klicka här

Garudas profilverktyg kan även göra stor skillnad vid tex strukturförändringar, organisationsförändringar (förändringsledning) och vid förändringar i avdelningar och grupper. Med profilverktygen får organisationen ett gemensamt språk som underlättar en konstruktiv dialog med de anställda, och där man kan sätta ord på saker som annars kan vara svåra att tala om i samband med förändringar.

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se