Behåll dina medarbetare

Motivation, arbetsglädje och trivsel uppstår inte ur tomma intet. Se till att medarbetarnas personlighet stämmer överens med det ansvar och de uppgifter som ska utföras och behåll dina uppskattade medarbetare längre.

Behåll dina medarbetare

Behåll dina medarbetare med de rätta verktygen

Arbetstillfredsställelse och arbetsglädje uppstår när det finns en balans mellan personlighet, fokus och arbetsuppgifter.

Grunden för arbetstillfredsställelse är faktisk rätt enkel: Fokus ska passa ihop med arbetet. Ber du en person utföra ett arbete som kräver något som är långt ifrån den individens personlighet och personliga kompetens minskar du möjligheten till arbetstillfredsställelse. Du riskerar att medarbetaren upplever negativ stress och vantrivs och givetvis är detta inget som får medarbetaren att stanna och utvecklas.

Har du medarbetare som inte trivs, grupper där medarbetarna inte presterar optimalt eller där konflikter ofta uppstår? Sätt fokus på medarbetare, arbetsuppgifter och samarbete med Garudas profilverktyg, exempelvis FokusProfilen eller BasProfilen. Med dessa profilverktyg kan du ta fram PersonProfiler som underlag för att hålla en strukturerad och målinriktad dialog kring de faktorer som påverkar medarbetarnas prestation, kommunikation och arebtstillfredsställelse.

Att prata om sina personliga kompetenser och färdigheter, ansvar, uppgifter och utvecklingsmöjligheter är givande för alla medarbetare. För dig som chef eller HR‑konsult är det ovärderligt att kunna förstå de individer som utgör grunden för organisationens drift och utveckling och den dynamik som finns dem emellan. Det ger dig möjlighet att vara säker på att du har rätt person på rätt plats – samt att utveckla och behålla dina medarbetare.

Läs mer om medarbetarutveckling med Garudas profilverktyg – klicka här

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se