Case – Bravida

Bravida skräddarsyr ledarutbildningen för linjechefer med utgångspunkt i bland annat FokusProfilen och KompetensProfilen.

Case – Bravida

Ledarutveckling i färger

En ny, skräddarsydd ledarutbildning har gett en rad första linjens chefer på Bravida teoretisk kunskap om ledarskap samt konkreta redskap till att leda sina medarbetare. Processen, som involverade FokusProfilen, KompetensProfilen och Ledarens Mentala Styrkort, har gett ny insikt och förbättrat kommunikationen i verksamheten.

bravida_case_2

– Jag har fått en större förståelse för mina medarbetare och för min egen ledarstil – och konkreta redskap till att förbättra saker och ting.

Det säger Morten Jørgensen, projektledare på Bravida El Infrastruktur Øst, när han får frågan om vad som betytt mest för honom med ledarutbildningen som han genomgick i våras. Morten Jørgensen är en av 15 ledare på installations- och serviceföretaget Bravida som i våras valdes ut till att delta i en skräddarsydd ledarutbildning. Utbildningen arrangerades för första linjens chefer, som under sig har de montörer eller elektriker som utför verksamhetens praktiska arbete på byggplatser, vägar och i byggnader runt om i landet.

– Som ledare kan man alltid bli bättre på att hantera olika situationer. Jag har dessutom en önskan om att avancera i verksamheten, så därför tycker jag också det var ett spännande initiativ, förklarar projektledaren.

– Att deltagare valdes ut till en intern ledarutbildning i Bravida är inte nytt, men har hittills bara erbjudits högre upp i hierarkin, förklarar HR-chefen och affärsutvecklaren Hans Peter Knudsen.

– Första linjens chefer har ofta en praktisk, hantverksmässig utbildning – de är ofta elektriker, smeder eller ingenjörer och har fått ledaransvar längs vägen eftersom de varit duktiga. Men endast ett fåtal har utbildning eller teoretisk kunskap om ledarskap, och det har många av dem efterfrågat, säger han.

För linjecheferna är ledarutbildningen en möjlighet till utveckling – på ett personligt såväl som på ett yrkesmässigt plan. För Bravida ger utbildningen en möjlighet att hitta och främja ledare som har potential att göra karriär och avancera i verksamheten

– Därför hade vi också några krav på deltagarna. Man kunde inte bara anmäla sig, utan var tvungen att ansöka om att bli antagen. Ett krav var att skriva en motiverad ansökan samt att sökandena redan skulle ha ledaransvar. Ett urval av Bravidas chefsledning var med och valde ut sökande och stor vikt lades vid huruvida den enskilde sökanden var en person som vi såg utvecklingspotential i, förklarar Hans Peter Knudsen.

Yrkesmässigt fokus

Ledarutbildningen är särskilt utformad för Bravida och de förhållanden som kännetecknar ledarnas vardag. Affärspsykologen och konsulten i Human Equity Bo Lynggaard har utformat kursprogrammet i samarbete med Bravidas ledning. Innan utbildningen anordnades tog han och ledningen fram en föranalys som tog tempen på Bravidakulturen.

– Det visade sig bland annat att verksamhetskulturen är stark på det lokala planet och i den enskilda divisionen, men att erfarenhetsutbyte och försäljning mellan olika divisioner skulle kunna bli bättre. På montörsnivå finns en handlingskraftig verksamhetskultur, vilket är en stor styrka. Här kunde man med fördel fokusera mer på personalvård och implementering av organisatoriska projekt, berättar Bo Lynggaard.

Utbildningen består av sex moduler – med ämnen som ”egen ledarstil”, ”egen affärsverksamhet och kunden”, ”situationsbetingat ledarskap” samt ”generella HR-uppgifter i Bravida”. I modulerna om egen ledarstil används FokusProfilen och KompetensProfilen, medan Ledarens Mentala Styrkort används till utvärdering före och efter förloppet.

– Utöver ledarskapsteori och ledarutveckling fokuserade vi på att utbildningen skulle ha ett tydligt yrkesmässigt perspektiv. Gott ledarskap och god affärsverksamhet hänger samman, säger Hans Peter Knudsen.

Förbättrad kommunikation

De 15 ledare som genomfört utbildningen arbetade med fyra på förhand bestämda affärsmässiga ämnen, i grupper med representanter från olika avdelningar. Ett av ämnena var hur man förbättrar montörskulturen och -kommunikationen på Bravida och därmed uppnår effektivare processer i det dagliga arbetet – och här fick projektledaren Morten Jørgensen en aha-upplevelse. Han valde att löpande inkludera sina medarbetare i sin ledarprocess och hade sessioner där medarbetarna fick lov att tala uppriktigt om honom som ledare och om behovet av förbättrad kommunikation.

bravida_case_1

– De ville gärna delta i processen. Jag lärde mig saker om mig själv som jag egentligen redan visste sedan tidigare, men nu kunde jag se dem ur montörernas perspektiv. Jag kan gärna vara lite snabb ibland, och jag är typen som gärna sätter igång direkt utan en massa förklaringar. Därför utgår jag från att mina montörer känner likadant, förklarar projektledaren, vars i förväg upprättade FokusProfil hade karakteriserat honom som primärt ”röd” – en person som skapar resultat.

Morten Jørgensen hade också Garudas fyra färger i bakhuvudet under processen med medarbetarna. Han ger ett konkret exempel:

– Jag kunde snabbt placera in mina medarbetare i de övriga färgerna. Två av mina medarbetare, kunde jag se nu, var grå. Jag provade att sätta mig ned tillsammans med dem inför en ny uppgift och gå igenom arbetsplanen och ge dem några få instruktioner. När de hade fått informationen körde de bara på. Det var verkligen en ögonöppnare för mig att det inte krävdes mer för att göra dem mer självständiga, säger Morten Jørgensen och tillägger:

– Garudas verktyg gjorde det mycket tydligt för mig hur jag kunde förbättra mig som ledare, och har gett mig ett verktyg till att läsa av och förstå folk.

Värdefulla verktyg för vardagen

Bravidas skräddarsydda ledarutbildning sträckte sig över ett halvår, och Morten Jørgensen kunde tydligt märka att han utvecklades längs vägen.

– Förutom att jag fått bättre kännedom om mig själv som ledare har jag också fått konkreta ledarverktyg till att exempelvis hantera folk och sätta ihop en grupp, säger han och fortsätter:

– Det var en klar fördel att träffa några av mina kollegor från andra divisioner och platser i landet. Det gör det mycket enklare att ta telefonen och ringa om man ska arbeta över divisionsgränserna. Det är en stor fördel att vi nu har byggt upp ett internt nätverk i verksamheten. Det har man inte tid till i vardagen.

Enligt Bo Lynggaard är det delvis tack vare utbildningens uppbyggnad som ledarna har utvecklats:

– Vi arbetade med inlärning på olika sätt och kom in på nya kunskapsområden flera gånger, till exempel med hjälp av feedback, reflektion och repetition. Och Garudas verktyg gav deltagarna ett språk för ledaruppgifter och -processer. Utvärderingen visade att ledarna var mycket positiva till det tillvägagångssätt vi hade valt, säger han.

Hans Peter Knudsen instämmer och tillägger:

– Vi använde best practice i sammansättningen av förloppet. Vi använde olika inlärningsmetoder och såg samtidigt till att innehållet låg så nära verksamhetens verklighet som möjligt. Man kan säga att deltagarna fick en god grund för självreflektion och var mycket nöjda med utbildningen. Deras kunskap om både verksamheten och ledarskapsteori har ökat.

Utbildningens stora succé har resulterat i att Bravida genomför ännu en kurs för en ny grupp linjechefer.

 

 

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se