Ledelsesakademiet

Ledelsesakademiet

Et afsæt for udvikling

Det kræver hårdt arbejde, selverkendelse og konkrete mål at blive en bedre leder. Sådan er erfaringen hos Ledelsesakademiet i Aarhus der udbyder diplomuddannelser og efteruddannelseskurser til ledere. I udviklingsprocessen bruges Garudas KompetenceProfil til at klargøre mål og styrker hos den enkelte leder.

Case_ledelsesakademiet-230x375_1

– Lederuddannelse handler om udvikling. Den udvikling foregår i to sideløbende spor som ofte flettes sammen – nemlig den faglige og den personlige udvikling.

Sådan forklarer uddannelseschef på Ledelsesakademiet, Erhvervsakademi Aarhus Jørgen Beck essensen af akademiets uddannelser. Ledelsesakademiets tilgang til uddannelse er en ’indefra og ud’-filosofi. Med andre ord skal lederen være bevidst om sin personlighed og sine styrker og udfordringer i lederrollen samt hvilke mål han eller hun har som leder.
– Hvis man vil have det optimale ud af den faglige del af en lederuddannelse, er det vigtigt at man selv ved hvor man er i lederrollen, hvad man forstår ved ledelse, og hvor det er man gerne vil bevæge sig hen med sin ledelse, uddyber Jørgen Beck.

Aha-oplevelse eller ny indsigt

’Det personlige lederskab’ hedder første modul af diplomuddannelsen. Her arbejdes netop med den proces hvor den enkelte leder skal gøre sig bevidst om i hvilken retning udviklingen skal gå. Hver studerende tilbydes en karrieresamtale, og forinden udfyldes KompetenceProfilen som bruges som udgangspunkt for samtalen.

– De fleste er glade for samtalen og får enten en aha-oplevelse eller ny indsigt. Profilen sætter et spejl foran lederen så man ser sig selv klart. I modsætning til på arbejdsmarkedet er det en helt magtfri samtale hvor man ikke skal tænke på hvad man siger, som når sidder over for en overordnet. Derfor kan man tillade sig at være helt ærlig omkring sine styrker, udfordringer og hvordan man er som person og dermed også som leder, siger Jørgen Beck.

Samtalen bliver behandlet fortroligt, og den studerende afgør selv hvad der skal ske med profilen og de emner der er blevet vendt under samtalen.
– Men de fleste vælger at bruge profilen aktivt, og ofte bliver den inddraget i eksamenssituationen, siger Jørgen Beck.

Samtalen er det vigtigste

Ledelsesakademiet har valgt Garudas værktøjer på grund af den enkle Hoved-Hjerte-Ben-model som er nem at formidle, og fordi værktøjerne passer godt til akademiets mission:

Case_ledelsesakademiet-230x230

– Vores mission er at udvikle og gennemføre videregående uddannelser og kurser af høj kvalitet, med udgangspunkt i tæt kontakt til praksis og en formidling og pædagogik der giver optimale udfordringer, oplevelser og udviklingsmuligheder for vores studerende. I forhold til at hjælpe udviklingen på vej og holde det faglige praksisnært er Garuda et godt værktøj, siger Jørgen Beck.

Ledelsesakademiet har brugt Garudas profiler i 17 år og har 10 Garuda-certificerede undervisere. Over årene er der udviklet stor erfaring og fin føling med hvordan man formidler KompetenceProfilens resultater til karrieresamtalerne.

– Forskellighed er nøgleordet. Formidlingen er faktisk vigtigere end profilen i sig selv, for det kommer an på modtageren hvordan man bedst forklarer profilen. Vi gør meget ud af at det ikke er en sandhed om personen man får med profilen, men et oplæg til en samtale. Vi skal heller ikke fortælle de studerende hvordan de er, og hvor de skal hen – det ved de bedre selv. Men vi kan bruge samtalen som udgangspunkt for at stille nogle relevante spørgsmål som de selv finder svarene på, forklarer Jørgen Beck.

Ekstra værdi

– Selvom KompetenceProfilen er en lille del af et helt uddannelsesforløb, er den en vigtig brik i puslespillet. Den bliver et afsæt for personlig og faglig udvikling, og det er mere sandsynligt at man når sine mål når man har gennemgået karrieresamtalen og fået lavet KompetenceProfilen. Det giver en ekstra værdi til den studerende, slutter Jørgen Beck.


Artiklen er oprindeligt trykt i GarudaNyt september 2012.

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingansvarlig Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.se