Från insikt till trivsel

Ta reda på om en person sitter med fel arbetsuppgifter eller fokusområde i relation till personens egentliga styrkor. Använd personprofiler aktivt och få ett effektivt underlag för ökad trivsel.

Från insikt till trivsel

Insikt – utvecklar personlig kompetens och skapar trivsel

Använd Garudas profilverktyg för att identifiera sol och skuggsidor, outnyttjad potential och mindre lämpligt fokus. Genom ökad förståelse för de olika personlighetstyper som finns i organisationen, kan du tillsammans med medarbetare och ledare stärka hela organisationen och skapa ökad trivsel för samtliga.

sidepix 230x375 07Genom att låta medarbetare och chefer fylla i personprofiler är det tex möjligt att se om en person har rätt arbetsuppgifter och lämpligt fokus i relation till sina styrkor. Vissa personer är kanske mycket duktiga på att tänka utanför boxen eller sjösätta innovativa idéer – men har en position som huvudsakligen kräver fasta ramar, ordning, struktur och snäva deadlines. Detta är inte receptet för optimal arbetstillfredsställelse.

Den insikt du och medarbetarna får med profilverktygen kan hjälpa dig att genomföra talang- och ledarutveckling samt utveckla de personliga kompetenserna hos alla medarbetare. På detta sätt ökar du inte bara motivationen utan även möjligheten att behålla uppskattade medarbetare i organisationen.

Läs mer om att behålla talangerna

MATCHAR PROFIL OCH TJÄNST?

Utöver att initiera olika utvecklingsinsatser kan du även med profilverktygens hjälp kartlägga verksamhetens behov av nya medarbetare som kan komplettera de individer som redan finns i gruppen – och även se om det skapar mervärde att erbjuda befintliga medarbetare uppgifter och utmaningar som bättre matchar deras personlighet och fokus. En medarbetare som inte är på rätt plats är mer mottaglig för negativ stress, och genom att aktivt använda medarbetarnas PersonProfiler får du ett kraftfullt verktyg för att öka arbetstillfredsställelsen inom organisationen.

Läs om rekrytering med profilverktyg

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se