Kartläggning av ledartyper

Använd Garudas profilverktyg och personlighetstest för att kartlägga de olika ledartyperna i din organisation. Sätt fokus på vad ledaren är särskilt bra på, när konflikter kan uppstå och hur de bäst kan lösas.

Kartläggning av ledartyper

Kartlägg olika ledartyper med personlighetstest

Att ta hjälp av ett personlighetstest för att kartlägga ledartyper är en effektiv och smidig metod för att utveckla ledarskapet i en organisation – oavsett om det gäller enstaka ledare eller hela ledningsgruppen.

sidepix 230x375 06

Med insikt om olika ledartyper och ledarstilar kan du identifiera inom vilka områden och i vilka situationer ledaren fungerar bäst – och vilka sidor av ledarens beteende och kommunikation som kan skapa utmaningar och konflikter. På så vis kan du arbeta målinriktat med bland annat strategisk ledarutveckling, situationsanpassat ledarskap, kommunikation, konflikthantering och andra viktiga processer för en värdeskapande ledarutveckling. Läs om Garudas fyra ledartyper – klicka här.

Du kan även använda Garudas profilverktyg och personlighetstest för att ta fram PersonProfiler som visar medarbetarnas potentiella ledarförmåga. PersonProfilen synliggör den anställdes styrkor och utmaningar i relation till det ansvar och de nya arbetsuppgifter en ledarroll medför. På så sätt ökar du sannolikheten för att en medarbetare matchar sin befattning, vilket är en grundförutsättning för att man ska trivas och vara motiverad i sitt arbete.

Läs mer om talangutveckling här

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se