Profilverktyg

Garudas profilverktyg varierar i komplexitet och kan användas på alla organisatoriska nivåer – i samband med rekrytering och utveckling av såväl toppchefer och specialister som kollektivanställda.

Profilverktyg

Profilverktyg till rekrytering och utveckling

Garuda profilverktyg hjälper dig att få individer, team och organisationer att växa och nå önskat resultat. Våra verktyg ger dig stöd hela vägen från kompetensbaserad rekrytering till vidareutveckling av personalen.

Öppenhet kring profilverktygens teori, metod och resultat samt respektfullhet för respondenten är av yttersta vikt för oss. Därför används alla våra profilverktyg som underlag för en dialog och alla resultat redovisas öppet för respondenten.

Från topp till tå

Alla våra profilverktyg bygger på en pedagogisk modell som delats in i huvud, hjärta och ben. Huvud-Hjärta-Ben™-modellen ökar förståelsen för profilverktygens uppbyggnad och funktion. Dessutom ger den organisationen ett gemensamt HR-språk och underlättar helhetssynen på utveckling av individ, grupp och organisation.

Är du osäker på vilket profilverktyg som passar dina behov, kan du ta utgångspunkt i dina dagliga uppgifter och utmaningar; exempelvis: rekrytering, personal- och ledarutveckling eller teamutveckling.

Läs om de olika verktygen via länkarna nedan

 


SÅ SÄGER KUNDERNA:

”Ett svårslaget verktyg”

”Garuda passar IKANOS värderingar och affärsmodell perfekt – som hand i handske. Sunt förnuft och enkelhet är IKANOS ledord och det rimmar så bra med Garuda. Man kan använda KompetensProfilen till att rekrytera allt från fastighetsskötare till VD. Profilen ger ett komplett samtalsunderlag som är lätt att återkoppla – och med självanalysen som inledning på återkopplingen är det ett svårslaget verktyg.”

– Sara Smetana, Personalchef IKANO

Läs mer om hur IKANO Fastigheter använt KompetensProfilen i sin rekrytering


Garudas profilverktyg:

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se