FokusProfilen

FokusProfilen

FokusProfilen: Kartlägg fokusområden – och skapa positiv utveckling

Med FokusProfilen kan du se vilket fokus medarbetaren har och kartlägga vilken typ av arbetsuppgifter som han/hon föredrar – och utför bäst. Det ger dig underlag för en konstruktiv dialog kring motivation, ansvar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt hjälper individen att uppnå större tillfredsställelse och framgång i jobbet.

En av ledarens viktigaste uppgifter, förutom att skapa väl sammansatta team, är att hjälpa medarbetare att fokusera på rätt saker och områden. FokusProfilen visar bl a om en person har rätt fokus i förhållande till sina dagliga uppgifter och ansvarsområden, och kan på så sätt utgöra en bra grund för samtal kring hur medarbetaren kan utnyttja sina resurser optimalt.

FoksuProfilen innehåller en rad kompletterande moduler för bl a teamutveckling och coachning.

Ladda ner FokusProfilens produktbroschyr här! 

FokusModellen – ger organisationen ett gemensamt språk

FokusProfilen har utvecklats utifrån FokusModellen som bygger på teorin om att det på varje avdelning eller i varje grupp finns fyra olika arbetsområden som måste täckas för att verksamheten ska fungera optimalt. Som individ kan man ha mer eller mindre fokus på dessa fyra olika områden. Modellen är enkel och lätt att förstå och bidrar därmed till ett gemensamt språk och ökad förståelse mellan individer på alla nivåer i en organisation.

De fyra fokusområden och olika uppgiftstyper som ska lösas

Klicka på punkterna nedan till vänster, och läs mer om de enskilda fokusområden och uppgiftstyper:

Klicka på personlighetstyperna till vänster och läs mer om deras fokusområden och relaterade uppgifter.

Utvecklingsuppgifter

Skapar förnyelse och strategisk utveckling

Uppgifter som leder till framtagande och implementering av strategier och förändring samt innovativ utveckling.

Integratoruppgifter

Ser till att samarbete och kommunikation fungerar

Aktiviteter och processer som leder till effektivt samarbete baserat på individuellt och gemensamt ansvarstagande.

Resultatsökaruppgifter

Driver på processer och skapar snabba resultat

Aktiviteter och processer som leder till tidsmässig effektivitet och snabbare resultat.

Grundaruppgifter

Ser till att det är ordning och struktur i processer och uppgifter

Aktiviteter och processer som skapar system, struktur och ramar för uppgiftslösning och agerande.

När man gör en PersonProfil i ett profilverktyg som har FokusModellen som grund, illustreras personens fokus i en grafisk bild enligt ovan.

Bilden visar på ett enkelt och överskådligt sätt hur personens fokus fördelar sig inom de fyra olika områdena och ger på så sätt ett optimalt underlag för en dialog kring arbetsuppgifter, kompetens och utveckling.

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se