GarudaProfilen

GarudaProfilen

GarudaProfilen: Ett starkt redskap till rekrytering och ledarutveckling

GarudaProfilen är en koncentrerad version av KompetensProfilen, som även den avtäcker 16 personlighetsdrag – men där det tar en timme att fylla i KompetensProfilen, kan GarudaProfilen fyllas i på 20 minuter. På bakgrund av ett frågeformulär med 128 påståenden ger GarudaProfilen dig en grafisk överblick över personlig kompetens och erfarenheter. Dessutom får du förslag till tolkningar samt en rad analysfaciliteter som hjälper dig kvalificera dialogen i samband med bland annat rekrytering och ledarutveckling.

Under en rekrytering vill du med GarudaProfilen ha en utgångspunkt för att ta fram jobbannonser, screena kandidater och ställa målinriktade och kvalificerade frågor under en jobbintervju – så du får ett stabilt underlag för att bedöma vem den rätta kandidaten till tjänsten är.

I samband med ledarutveckling bidrar GarudaProfilen med att belys viktiga aspekter av ledarens personlighet – som har betydning för de uppgifter och utmaningar respektive ledare ansvarar för.

EN MODELL SOM GÅR ATT FÖRSTÅ

Liksom KompetensProfilen har GarudaProfilen strukturerats kring Huvud-Hjärta-Ben™-modellen. Modellen är enkel, och den gör det enklare att överskåda och förstå huvuddragen i analysresultaten. Med Huvud-Hjärta-Ben™-modellen får organisationen ett gemensamt språk, och dialogen kring personprofiler och facklig kompetens blir jämställd – och därmed mer utbytesrik för alla parter.

Hoved-Hjerte-Ben-modellen

 

Huvudets egenskaper
Förmågan att analysera, få idéer, strukturera och organisera

Hjärtats egenskaper
Förmågan att samarbeta, uppnå accept på idéer och etablera förtroenderelationer

Benens egenskaper
Förmågan att ta på sig ett självständigt resultatansvar och genomföra lösningar

 

 

 

Kontaktperson


Kontakt chefkonsulent Lotte Mølgaard

Tel: 21 44 44 81
Mail: lom@garuda.se