KompetensProfilen

KompetensProfilen

KompetensProfilen: Nyanserad inblick i personliga kompetenser

KompetensProfilen är med sina 320 frågor, fördelade på 16 personlighetsdrag, ett omfattande och nyanserat profilverktyg. Med KompetensProfilen får du en detaljerad bild över olika personliga kompetenser som är relevanta i arbetslivet och som samtidigt hjälper dig att skapa en mer konstruktiv dialog i t ex rekryteringssammanhang och vid ledarutveckling.

KompetensProfilen ger dig bl a svar på följande frågor:

  • Vad motiverar personen?
  • Vad ger personen arbetstillfredsställelse?
  • Hur kommunicerar personen?
  • Hur samarbetar personen med andra?
  • Hur ser personen på olika normer och värden?
  • Hur mycket stöd och uppmuntran behöver personen?
  • Hur relaterar personen till förändring?

Med hjälp av Garudas kompetensmodell, som är helt kompatibel med KompetensProfilens 16 personlighetdrag, kan du i KravProfilsmodulen skapa tydliga KravProfiler för aktuell tjänst. Garudas Intervjuguide, som innehåller ca 200 kompetensbaserade intervjufrågor kopplade till personlighetsdragen, hjälper dig sedan att kvalitetssäkra anställningsintervjun och skapa ett komplett underlag för att bedöma kandidaten.

KompetensProfilen i Kompetensbaserad rekrytering
KompetensProfilen är ett utmärkt redskap i en kompetensbaserad rekryteringsprocess då den bl a främjar en objektiv bedömning och likabehandling av kandidaterna. Alla svarar på samma frågor, resultatet presenteras för kandidaterna i samma struktur och bedömningen görs i förhållande till en genomtänkt KravProfil. KompetensProfilen är dessutom granskad av STP, Stiftelsen för tillämpad Psykologi, med goda resultat på samtliga psykometriska variabler.

KompetensProfilen i ledarutveckling
När du arbetar med KompetensProfilen i ledarutveckling har du ett verktyg som hjälper dig att gå på djupet och belysa de aspekter av ledarens personlighet som är avgörande för just dennes uppgifter och utmaningar.

EN MODELL SOM GÅR ATT FÖRSTÅ

KompetensProfilen är uppbyggd utifrån Garudas Huvud-Hjärta-Ben-modell. Det är en enkel och pedagogisk modell som underlättar förståelsen av profilens uppbyggnad och ger organisationen ett gemensamt språk att använda i många sammanhang.

 

Hoved-Hjerte-Ben-modellen

 

Huvudets egenskaper
Förmågan att analysera, få idéer, strukturera och organisera

Hjärtats egenskaper
Förmågan att samarbeta, skapa enighet och etablera förtroendefulla relationer

Benens egenskaper
Förmågan att ta självständigt resultatansvar och genomföra lösningar

 

 

 

 

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se