Rekrytering

Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med en kompetensbaserad metod och kartlägg personliga kompetenser med personlighetstest – allt för att undvika att förutfattade meningar och personliga preferenser färgar urvalsprocessen.

Rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering

En klassisk utmaning i rekryteringssituationen är att man har massor av idéer om vem eller vad man letar efter – men att komma fram till en tydlig definition kan vara svårt.

sidepix 230x375 30

Allt fler företag och organisationer väljer att arbeta kompetensbaserat med sina rekryteringar. De gör detta för att säkerställa att de får in rätt yrkesmässig och personlig kompetens. Men även för att rekryteringsmetoden i sig kan bidra till att utveckla verksamheten genom att utmana invanda tankemönster kring bl a arbetssätt, gruppsammansättning och kompetenskrav. På så sätt skapas också förutsättningar för en effektiv rekrytering samt ökad mångfald och likabehandling i arbetslivet. Garuda erbjuder både rekryteringshjälp, processtöd, utbildningar för HR och chefer samt metoder stödmaterial och analysverktyg för en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Få ett gemensamt språk före, under och efter intervjun

En klassisk utmaning i rekryteringssituationer är att det ofta internt finns massor med olika tankar och synpunkter kring vilka behov verksamheten har och vilka krav som bör ställas på kandidaterna. Dessa skilda åsikter handlar ofta om att man har olika synvinklar på tjänsten beroende på sin egen position och funktion i organisationen. Det kan också hända att behov och kompetenskrav inte är tillräckligt tydligt genomtänkta och konkretiserade, vilket kan skapa otydlighet vid både annonsering och urval.

För att skapa en konstruktiv intern dialog och en gemensam utgångspunkt kring behoven och de krav som ställs, har Garuda utarbetat material i form av Tankekartor. Dessa guidar oss genom de frågor som behöver ställas för att relevanta behov och kompetensbaserade krav ska kunna ringas in, så att en genomtänkt behovsanalys och kravprofil kan tas fram.

Med Garudas Huvud-Hjärta-Ben-modell™ och en Kompetensmodell bestående av 16/32 olika egenskapsdefinitioner blir det dessutom enklare att identifiera och ta fram en relevant personprofil. Modellerna ger organisationen en struktur och ett gemensamt språk för personliga kompetenser. Dessa kan sedan, om man så önskar, kopplas ihop med både Garudas profilverktyg och personlighetstester t ex KompetensProfilen för att få ett ännu säkrare beslutsunderlag.

Att ha ett gemensamt språk för dialogen kring personliga kompetenser är också till stor hjälp i samband med personalutveckling. Läs mer om personalutveckling med profilverktyg.

BEHOVSANALYSEN OCH KRAVPROFILEN SKAPAR TYDLIGHET

Med Garudas rekryteringsmaterial och profilverktyg kan du och dina kollegor ta fram en konkret och detaljerad behovsanalys och kravprofil, vilket ger en optimal utgångspunkt för den fortsatta rekryteringsprocessen – dvs för att kunna ta fram en kvalificerad platsannons och sedan ställa rätt frågor under anställningsintervjun. Med Garudas Intervjuguide, bestående av ca 200 kompetensbaserade frågor, får du dessutom en gedigen hjälp med att skapa ett relevant intervjuunderlag och få svar på om:

sidepix 230x230 29

– kandidaten har de rätta personliga kompetenserna för tjänsten
– kandidatens personprofil passar både nutida och framtida krav
– kandidaten kompletterar de övriga i gruppen på ett värdefullt sätt

 

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se