Anställningsintervju

Insikt, såväl när det gäller dig själv som din organisation, är nyckeln till att kunna rekrytera just den kandidat som kan axla uppgifter och ansvar på bästa möjliga sätt – och som kommer att stärka hela organisationen.

Anställningsintervju

Ställ frågorna du inte visste var relevanta i sammanhanget

sidepix 230x375 22Ställ frågorna du inte visste var relevanta i sammanhanget Det finns många fördelar med att använda ett profilverktyg från Garuda i din rekryteringsprocess. Du får en adekvat och saklig utgångspunkt för att bedöma och jämföra kandidater. Dessutom får du ett effektivt dialogverktyg för en kvalificerad anställningsintervju, som gör det möjligt att målinriktat belysa de aspekter av kandidaten som är relevanta för tjänsten.

Mot bakgrund av en PersonProfil, utarbetad med t ex KompetensProfilen, får du och kandidaten ett gemensamt språk och en referensram som möjliggör en djupgående anställningsintervju om kvalifikationer och yrkesmässiga kompetenser samt personliga kompetenser och preferenser. Du kan ställa frågor om aspekter rörande kandidatens PersonProfil som du annars inte hade kunnat veta var relevanta att ta upp – aspekter som på sikt kan få stor betydelse. Det kan t ex gälla hur kandidaten reagerar under press, om personen kan fatta svåra beslut eller om kandidatens förväntningar och ambitioner stämmer överens med vad tjänsten faktiskt kan erbjuda.

Använd också profilverktyg till medarbetarsamtal och utvecklingssamtal – läs mer här 

PERSONLIGHETSTEST SKAPAR INSIKT

Det kan vara en utmaning att åsidosätta sina egna subjektiva preferenser samt personliga åsikter och förväntningar när man ska bedöma kandidater i en rekryteringssituation – och inte minst i anställningsintervjun. Garudas profilverktyg kan även i dessa fall vara till hjälp genom att inte bara skapa insikt om dina kandidaters PersonProfiler och personliga kompetenser på ett objektivt sätt, utan även om dina egna. En god självinsikt kring den egna profilen och egna preferenser minskar risken för subjektivitet och gör rekryteringsprocessen mer konstruktiv och kompetensbaserad.

Läs mer om kompetensbaserad rekrytering här.

LÄR KÄNNA DIN ORGANISATION

En väl genomtänkt och kompetensbaserad rekryteringsprocess med utgångspunkt i Garudas profilverktyg ger dig inte bara insikt kring dina kandidaters kompetenser, utan den kan även ge dig kunskap och hjälpa dig att sätta ord på organisationens behov och kultur. Detta är inte minst viktigt att förmedla i samband med anställningsintervjun, så att man kan stämma av att den som rekryteras kommer att passa in och trivas under de förutsättningar som ges i organisationen.

Vad är ett profilverktyg från Garuda – läs mer här.

 

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se