Case – Ikano Fastigheter

Case – Läs om hur KompetensProfilen skapar stort värde för Ikano Fastigheter

Case – Ikano Fastigheter

KompetensProfilen skapar stort värde för Ikano Fastigheters rekryteringsarbete

De senaste fem åren har Ikano Fastigheter använt GarudaIkano Fastigheters KompetensProfil vid hundratals rekryteringar. I deras kompetensbaserade rekryteringar utgör den ett ovärderligt samtalsunderlag för att belysa kandidaters personliga kompetenser.

Sara Smetana är sedan fem år tillbaka HR-chef på Ikano Fastigheter, ett bolag som äger och utvecklar fastigheter. De senaste åren har rekryteringarna varit många och företaget växer kraftigt. För HR-avdelningen är KompetensProfilen en av många viktiga pusselbitar i jakten på rätt kandidater. Rätt personlighet, drivkrafter och värderingar är i fokus vid användandet av Garudas profiler.

Sara har använt Garudas verktyg i tio år och tog med sig dessa när hon började på Ikano Fastigheter år 2010.

– Vi använder framför allt Garudas verktyg KompetensProfilen i vårt omfattande rekryteringsarbete. Efter att kandidaten tagit ställning till frågorna använder vi resultatet som ett samtalsunderlag. Att ha en profil som grund i samtalet öppnar upp, ger perspektiv och vi får en gedigen bild av kandidaten som verkligen får visa hur hen är, genom att exemplifiera och förklara. KompetensProfilen är ett av flera verktyg som hjälper oss att hitta rätt kandidat som delar våra värderingar, trivs hos oss och bidrar till vår framgång, säger Sara Smetana, HR-chef Ikano Fastigheter.

KompetensProfilen ger dig en inblick i individens mångfacetterade personlighet. Med 16 egenskaper som grund tydliggörs bland annat individens motivationsfaktorer och samarbetsförmåga.
Sunt förnuft och enkelhet uppskattas

En av Ikanos värderingar är ”Sunt förnuft och Enkelhet”. KompetensProfilens tillförlitlighet och dess enkelhet i användandet, är något som Sara både uppskattar och som ligger i linje med Ikanos värderingar.

– För det första tycker jag att verktyget är väldigt enkelt att använda. De validerade frågorna och även arbetssättet skapar trygghet samtidigt som användbarhet och tydliga rapporter gör KompetensProfilen till ett lättanvänt och kraftfullt verktyg för oss. Garudas personal är väldigt serviceminded och delar vår syn på värdet av kompetensbaserad rekrytering. Att vi båda dessutom värdesätter ett relationsorienterat förhållningssätt är också viktigt. Garuda har från första stund visat att de är en samarbetspartner att lita på, avslutar Sara.

Läs mer om KompetensProfilen


Publicerad i tidningen ”PROFIL NR 1. MARS 2016” 

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se