Case – Region Skåne

Garuda lägger grunden för Region Skånes utbildning inom kompetensförsörjning

Case – Region Skåne

Garudas arbete lade grunden för Region Skånes utbildningar i kompetensförsörjning

kompetensförsörjning Region SkåneI samband med Region Skånes ökade fokus på kompetensförsörjning kontaktades Garuda av Margareta Hjortmar som arbetar med kompetensförsörjning och ledarskap på Koncernkontorets HR-stab. Uppdraget var att skapa en basutbildning för nya chefer med ett delmål att öka kunskapen om kompetensförsörjning.

– På Region Skåne är vi måna om att våra chefer ska få det stöd och de förutsättningar de behöver för att driva sin verksamhet på ett bra, sunt och effektivt sätt. I arbetet med att säkra vår verksamhet, våra mål och i slutändan medborgarnyttan är just kompetensförsörjningen en av de viktigaste faktorerna. Då räcker det inte bara med några checklistor, utan vi måste bygga grunden och förståelsen för både process, syfte och positiva vinster, säger Margareta Hjortmar.

Margareta är sedan många år certifierad i Garudas analysverktyg och har tidigare använt dem inom Region Skåne. 2012 deltog hon i en utbildning i kompetensbaserad rekrytering som Garuda höll för rekryteringsenheten och chefer inom Region Skåne. Utbildningen var en del i ett ESF-finansierat projekt ”Förståelse öppnar nya dörrar”, och Margareta fastnade direkt för både utbildningsledare, arbetssätt och det arbetsmaterial som Garuda erbjöd.

Skapa en gemensam kunskapsgrund för alla chefer

I samband med att planerna kring utbildningar för nya chefer inom organisationen började ta form, gick tankarna till Garuda och utbildningen i ”kompetensbaserad rekrytering” som Nicole Videve utvecklat.

– Jag tänkte direkt på Garuda när vi började prata om att kompetensförsörjning skulle vara en del i utbildningen för våra nya chefer. Garudas kompetens, leveranssäkerhet och generositet med sin kunskap, gjorde att vi åter kontaktade dem för ett samarbete kring att utforma utbildningarna i kompetensförsörjning. Vi ville ta del av deras kunskap, engagemang och erfarenhet för att kunna ta fram en riktigt bra utbildning, fortsätter Margareta.

April 2014 gick första utbildningen av stapeln

Med Nicoles kunskap och stöd utvecklades konceptet, och i april 2014 var det dags för den första utbildningsdagen som blev mycket uppskattad. Utbildningskonceptet kördes i fem omgångar med Nicole som utbildningsledare innan Region Skåne kände sig redo att ta över det själva. Numera är delen med kompetensförsörjning ett självklart moment i utbildningsblocket ”Basutbildning för nya chefer” som alla nya chefer i Region Skåne genomgår.

– Vi ägnar en heldag åt den uppskattade kompetensförsörjningsdelen under den obligatoriska utbildningen för våra nya chefer. Innehållet i utbildningen handlar dels om att bygga en gemensam kunskap och förståelse för kompetensförsörjningsprocessen, men även om vad det rent konkret innebär att arbeta med dessa frågor i det vardagliga arbetet, poängterar Margareta.

Mycket tid ägnas åt diskussioner och grupparbeten. Ofta har deltagarna med sig ”riktiga” fall, som då används som utgångspunkt i grupparbetena. Även om övningarna i kompetensplanering ofta utgår från det vardagsnära arbetet, så är strävan att alltid koppla ihop det med verksamhetens mål och uppdrag.

– Vi ser redan positiva effekter av utbildningarna då det tydligt märks att kompetensförsörjningsarbetet hamnat ännu högre upp på chefernas agenda, påpekar Margareta.

Över tvåhundra utbildade chefer sen kursstart

Under 2014-2015 är det över tvåhundra chefer inom Region Skåne som genomfört utbildningen. Utvärderingsmässigt får utbildningarna alltid höga betyg och det som framför allt utmärker sig är upplägget, den verksamhetsnära kopplingen och det genomtänkta arbetsmaterialet.

– Vi arbetar mycket med så kallade ”tankekartor” som Garuda tagit fram åt oss. Med hjälp av dem får vi en strukturerad inblick i hur mångfacetterat kompetensförsörjningsarbetet är. Kartorna hjälper oss att systematiskt bena ut de frågor vi behöver få svar på för att få ut så mycket effekt som möjligt att vårt arbete. Det gäller att få en tydlig bild av vad och hur vi ska gå tillväga för att det ska bli riktigt bra, avslutar Margareta.

Röster från utvärderingarna

  • ”Mycket bra balans mellan föreläsning och aktivt arbete. Rekommenderas starkt.”
  • ”Absolut givande och lärorikt. Inspirerande!”
  • ”Tack för jättebra kurs! Mycket pedagogisk och bra upplägg.”
  • ”Bra och konkreta verktyg och redskap att kunna ta med sig i det vardagliga arbetet.”

 

Läs mer om Kompetensbaserad Rekrytering


Publicerad i tidningen ”PROFIL NR 1. MARS 2016”

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se