Personlighetstest

Ett personlighetstest är ett effektivt redskap under rekryteringsprocessen.
Med personlighetstesten i Garudas profilverktyg får du en tydlig PersonProfil – ett perfekt underlag i såväl rekrytering som personalutveckling.

Personlighetstest

Personlighetstest som utgångspunkt för rekrytering och anställningsintervju

sidepix 230x230 33I varje rekryteringssituation ställs höga krav på de rekryteringsansvariga att anställa just den sökande vars yrkesmässiga och personliga kompetenser bäst stämmer överens med tjänsten och organisationens behov.

Garudas profilverktyg och personlighetstester hjälper dig i hela processen – från KravProfil, under anställningsintervjun och fram till bedömningen av kandidaterna.

Med PersonProfilernas hjälp får du ett dialogverktyg som hjälper både dig och kandidaten att lättare diskutera styrkor och svagheter kopplade till både personlighet och arbetsuppgifter.

Läs mer om rekrytering med KravProfi

PERSONPROFIL SKAPAD AV PERSONLIGHETSTEST

Det är naturligtvis viktig att säkerställa att det finns en god matchning mellan tjänsten och den sökande. Sann arbetsglädje kan bara uppstå när en medarbetare upplever sig vara på rätt plats och har arbetsuppgifter och ansvarsområden som stämmer överens med dennes personlighet och fokus. När så sker, ökar chansen att medarbetaren gör sitt allra bästa och att organisationen kan behålla och utveckla medarbetaren i många år.

Läs mer personalutveckling här!

Med Garudas profilverktyg kan du ta fram en KravProfil kopplad till den aktuella tjänsten och med personlighetstesternas hjälp kan du sedan se vilken matchning som finns mellan de sökandes PersonProfiler och KravProfilen.

Att använda PersonProfilen som ett dialogverktyg i anställningsintervjun visar också på seriositet i rekryteringsförfarandet och gör att den sökande känner sig professionellt behandlad.

Anställningsintervjun blir dessutom mer kvalificerad och du får ett gediget underlag för din bedömning av kandidaten. Dessutom blir det enklare för dig att motivera ditt urval, såväl gentemot de sökande som internt i din organisation.

Vad är ett profilverktyg? Läs mer här

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole VIdeve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se