Teamutveckling

Garudas profilverktyg synliggör olika personlighetstyper i team och organisationer. Med hjälp av profilverktygen kan du sätta samman och utveckla dina team så att samarbeten optimeras.

Teamutveckling

Teamutveckling med profilverktyg och personlighetstest

En förutsättning för att framgångsrikt kunna sätta samman och utveckla team är att man ser och värdesätter den olikhet som finns hos människor vad gäller bl a personliga kompetenser.

sidepix 230x375 14

Ibland upplever man att det kan vara svårt för vissa personer att kommunicera och arbeta med varandra – trots att de levererar strålande resultat i andra sammanhang. Ofta beror dessa samarbetssvårigheter på att personerna har olika PersonProfiler och olika personliga kompetenser. Med hjälp av Garudas profilverktyg och personlighetstest blir det lättare att synliggöra dessa skillnader, men också att visa på olikheternas positiva och kompletterande aspekter.

Med profilverktygens hjälp underlättas också arbetet med att sätta samman projektgrupper och utveckla såväl enskilda talanger som team. Eftersom varken team eller organisationer är statiska, och projekt kan sträcka sig över lång tid, lönar det sig att kontinuerligt se över både teamsammansättning och de enskilda individernas profiler, så att såväl samarbete som resultat optimeras för att möta de utmaningar organisationen har.

FÅ NY INSIKT

Beroende på behov, drivkrafter och intresse lägger vi som individer vår tid och energi, och därmed fokus, på olika saker. Ibland är individens fokus inte ändamålsenligt för de mål som ska uppnås. Eller också har individen tilldelats en roll som inte är optimal i förhållande till dennes personlighet och fokusområde. Med profilverktygens hjälp kan insikt skapas såväl kring den egna som kring andras profiler och roller i teamet. Utifrån denna insikt ges sedan möjlighet till justering och rollförändringar i teamet och den enskilde medarbetaren kan få hjälp till eventuell utveckling mot andra fokusområden.

Använd också profilverktyg i samband med individuella medarbetarsamtal – läs mer här.

TEAMUTVECKLING MED UTGÅNGSPUNKT I FOKUSMODELLEN

Teamutveckling med Garudas profilverktyg genomförs oftast med utgångspunkt i FokusModellen. Det är en modell som är lätt att förstå och som kan användas på alla nivåer i organisationen. Modellen används som utgångspunkt för reflektion och dialog kring personliga kompetenser och kan på ett tydligt sätt illustrera hur man som individ kan anpassa sitt fokus till situation, team, omgivning, sammanhang, tjänst, ansvar etc. Om du över tid gör flera profiler på en och samma medarbetare, kan du med hjälp av FokusProfilen bl a utläsa hur medarbetarens fokus ändras under en utvecklingsprocess.

Utveckling av personliga kompetenser – se mer här.

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se