Samarbete

Med hjälp av FokusProfilen kan du analysera samarbetet i en grupp och lägga grunden för en konstruktiv dialog om ansvars- och uppgiftsfördelning.

Samarbete

Analysera och stärk gruppens samarbete

Garudas profilverktyg är effektiva redskap när du ska analysera samarbetet i en grupp och genomföra en målininriktad teamutveckling. Gör individuella PersonProfiler och låt de enskilda profilerna överlappa varandra för att smidigt få fram en GruppProfil. På detta sätt framgår tydligt inom vilka områden de olika gruppmedlemmarna har sitt fokus och därmed kan komplettera varandra i olika sammanhang. En sådan övning fungerar som en ögonöppnare för medlemmarna i ett team och en jämförelse med GruppProfilen skapar en god grund för vidare dialog och utveckling.

Förståelsen för att olikheter är en resurs är avgörande för ett gott samarbete. Istället för att uppfatta olikheter som potentiella konfliktområden, kan teamet använda olikheter som utgångspunkt i exempelvis fördelning av arbetsuppgifter, problemlösning och presentation av resultat. Kännedom om varandras PersonProfiler och personliga kompetenser skapar ömsesidigt förtroende och respekt för att alla inte motiveras och inspireras av samma saker – samt att var och en tar sig an arbetsuppgifterna på olika sätt. Samtidigt kommer kommunikationen i teamet att fungera betydligt bättre när medlemmarna känner till och har förståelse för varandras olika personliga fokus.

Läs mer om medarbetarutveckling – klicka här

sidepix 230x230 08

BYGG DET OPTIMALA TEAMET MED HJÄLP AV GARUDAS PROFILVERKTYG

Med Garudas profilverktyg kan du teckna en TeamProfil över det önskade fokus som behövs för att gruppen ska kunna prestera så bra som möjligt med de krav som finns samt de uppgifter gruppen ska ansvara för. Låt de potentiella kandidaterna för teamet fylla i en FokusProfil och jämför sedan profilerna med varandra och med TeamProfilen. På detta sätt kan du se hur de individuella PersonProfilerna passar ihop och kompletterar varandra samt om de tillsammans matchar det du vill ha ut av teamet – uppgifterna som ska lösas och det förväntade resultatet.

En grupp med individer vars yrkesmässiga- och personliga kompetenser kompletterar varandra och med förståelse för varandras olikheter kommer att ha goda förutsättningar att kunna samarbeta effektivt och leverera de resultat som förväntas.

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se