Teamutveckling med Profilverktyg

Garuda har utvecklat ett antal profilverktyg som används av företag och organisationer i flera länder. Läs om profilverktyg med inriktning på teamutveckling här.

Teamutveckling med Profilverktyg

Vilket profilverktyg behöver du?

Vilket av Garudas profilverktyg som är mest relevant för dig, beror på många aspekter – exempelvis vilken typ av medarbetare och/ eller ledare du arbetar med, om du typisk arbetar med relativt kortvariga projektteams eller grupper som ska fungera tillsammans över en längre period (exempelvis hela avdelningar), samt om du arbetar som extern konsult eller i en HR-avdelning.

Se alla Garudas profilverktyg | Läs mer om Garuda profilverktyg

Kontakta Garuda om du vill höra mer om våra olika profilverktyg, samt vilka av våra profiler som är optimala för dig att använda.

Vill du komma igång att använda våra verktyg startar du med en certifieringsutbildning.

Teamutveckling med Profilverktyg:

Kontaktperson


Kontakt VD och HR-konsult Gina Filippini

Tel: +46(0)706 83 44 13
Mail: gina@garuda.se