Case – VIA University College

Case – VIA University College

FokusProfilen – ”shaken, not stirred”

Det blir aldrig långtråkigt när HR-avdelningen på VIA University College använder FokusProfilen vid medarbetarutveckling. HR-konsulterna tar hjälp av såväl James Bond-sfären som färgglada bilder och ritövningar för att främja arbetet med utveckling, samarbete och dialog inom organisationen.

VIA 1

Röde James Bond jagar skurkar, charmar vackra kvinnor och beställer Martini – ”shaken, not stirred”. Samtidigt sitter den grå M hemma på huvudkontoret och finslipar detaljerna i strategin. Blå Miss Moneypenny ser till att alla trivs medan gröne Q uppfinner geniala prylar inför nästa uppdrag.

HR-avdelningen på VIA University College i region Mittjylland arbetar inte bara med traditionell återkoppling på FokusProfilerna, utan har vidareutvecklat kreativa hjälpverktyg. James Bond, M, Q och Moneypenny gästspelar därför ofta när HR-avdelningen ordnar medarbetaraktiviteter. De fyra karaktärerna är nämligen strålande exempel på arketyperna i Garudas FokusProfil.

Lissy Sundtoft är HR-konsult vid VIA och kör utvecklingsaktiviteter med många olika medarbetargrupper. Det är hon som har utvecklat de kreativa hjälpmedlen till FokusProfilen.

– Jag kan faktiskt inte låta bli, svarar hon leende när vi frågar varför hon utvecklat dessa kreativa verktyg.

Hittills har hennes idéer resulterat i att FokusProfilen presenteras med hjälp av James Bond-sfären, en bildövning som kan få den enskilda personen att tala om profilen med egna ord samt ett grupparbete där deltagarna ska rita upp sitt samarbete i form av ett djur.

– Med hjälp av James Bond-karaktärerna kan jag visa att ingen av de fyra typerna kan undvaras. Detta är viktigt eftersom ex vis den grå profilen ofta anses som lite tråkig. Men M är ju definitivt ingen tråkig person – hon är den som drar i trådarna och har koll på läget. James Bond skulle över huvud taget inte kunna utföra sina uppdrag utan de tre andra, och därför tycker jag att filmens värld just här illustrerar de olika profilerna och deras samspel oerhört bra, säger Lissy Sundtoft.

VIA 2

Med leken som utgångspunkt

När FokusProfilen ska användas individuellt, använder Lissy Sundtoft ofta en rad fotografier av landskap och människor. Kursdeltagarna ska välja ut en bild och berätta vad den säger om deras arbetsfokus. När fokuset ligger på gruppdynamik, kan hon be gruppen att rita upp sitt samarbete i form av det djur som bäst illustrerar detta – t ex en delfin för att den lätt rör sig framåt eller en elefant som har fötterna stadigt på jorden. Dessa hjälpverktyg gör det enklare att sedan skapa en SWOT-analys där styrkor och svagheter synliggörs. Allt detta är metoder som aktiverar deltagarnas kreativa och lekfulla sidor.

– Ofta är det bra att använda sig av lekfullheten för att på ett lättsamt sätt konkretisera och sätta ord på abstrakta begrepp som samarbete och teamprocesser. Man kan säga att jag bygger visuella byggnadsställningar som deltagarna sedan kan ha som stöd i sitt fortsatta arbete och det fungerar mycket bra, förklarar Lissy Sundtoft.

Ett verktyg som underlättar förändring

HR-avdelningen i VIA arbetar med många olika personalgrupper och i många olika arbetskulturer. Ämnena kan vara allt från ledarutveckling och samarbetsutveckling till konflikthantering eller kompetensutveckling för större grupper av medarbetare. HR-avdelningen arbetar utifrån en öppen människosyn där medarbetarna själva ska ha en önskan om förändring och utveckling.

VIA 3– Vi har en fördel i att vara en intern avdelning som träder in ”på begäran”. Därför är de medarbetare vi besöker ofta positiva till våra initiativ. Vi ska inte sälja in något eller driva igenom något som beslutats högre upp i organisationen, förklarar HR-chefen Maria Ammitzbøll.

Det är gruppens sammansättning och temat som från fall till fall avgör om vi använder oss av de kreativa verktygen – och hur.

– Garudas profiler ger oss större förståelse för våra olikheter på ett positivt sätt. När man känner till sina kollegors profiler ökas plötsligt förståelsen för deras beteende. Profilerna hjälper oss att se våra kollegor med nya ögon, och förståelsen ökar toleransen i en samarbetsprocess, säger HR-konsulten Lissy Sundtoft.

– Man kan likna våra kreativa verktyg vid matlagning. När jag lagar mat är det viktigt för mig att ha en ordentlig kniv så att jag kan skära råvarorna på bästa sätt. Men när jag sitter och äter middagen är verktyget i sig själv inte viktigt längre. På samma sätt är FokusProfilen ett mycket bra verktyg som hjälper oss att nå målet – nämligen att underrätta förändringsprocessen och dialogen. Vi utvecklar hela tiden arbetet med profilerna som erbjuder massor av möjligheter. Därför kommer vi säkerligen att utveckla nya kreativa hjälpverktyg efter hand som behovet uppkommer, säger Lissy Sundtoft.


Bakgrund – därför valde VIA FokusProfilen

År 2008 samlades flera vidareutbildningar (för t ex pedagoger, lärare, sjuksköterskor och socialrådgivare) inom region Mittjylland under namnet VIA University College, som idag är Danmarks tredje största utbildningsinstitution med 2.200 anställda. HR-avdelningen tillkom samtidigt och under första året utvärderade man de olika profilverktyg som finns på marknaden. Målet var bland annat att kunna använda verktygen för att främja samarbetet och dialogen i förändringsprocessen efter fusioneringen av flera olika utbildningar med skilda arbetsplatskulturer.

– Vi har valt FokusProfilen från Garuda eftersom den kan användas till både individer och grupper. Den grafiska layouten och utformningen är lätt att förstå, förklarar HR-chef Maria Ammitzbøll och fortsätter:

– Vi använder FokusProfilen som ett verktyg för att nå målet – att skapa utveckling och underlätta förändring. Därför är det viktigt att vi inte spiller en massa tid på att förklara profilen, utan kan använda tiden till vad det handlar om, nämligen personerna och processerna bakom profilerna och dialogen mellan dessa, säger hon.

Läs mer om FokusProfilen


VIA:s kreativa hjälpverktyg till FokusProfilen

Fokusprofilerna som bond-karaktärer

  • James Bond – Röd profil. Urtypen för en handlingskraftig man som älskar att vara mitt i stormens öga. Han fattar snabba beslut och skapar resultat – och kommer långt med sin charm.
  • Q – Grön profil. Den kreativa och idérika mannen i verkstaden som uppfinner de mest osannolika och idérika geniala prylar som räddar Bond i svåra lägen.
  • M – Grå profil. Den smarta strategen med knivskarp överblick som sätter upp ramarna för arbetet och ser till att reglerna följs – och att det är ordning i kulisserna.
  • Miss Moneypenny – Blå profil. Den sociala organisatören som ser till att alla har det bra och personen som Bond kan ringa om det dyker upp problem.

Nyttan med verktyget: Förklarar profilernas egenskaper och samspelet dem emellan med hjälp av arketyper som alla känner igen och kan förhålla sig till.

Bilder

Kursdeltagarna kan välja mellan ett antal bilder – varje deltagare väljer en bild och berättar hur och varför den säger något om personens arbetsfokus och dagens tema – t ex samarbete. Några av bilderna VIA använder vid övningarna kan du se i anslutning till denna artikel.

Nyttan med verktyget: Bilden skapar en koppling mellan profilen och personen själv och erbjuder en möjlighet för kursdeltagaren att berätta om profilen med egna ord.

Rita upp samarbetet

Denna övning har många sett spelas upp med mycket humor i filmen ’Den enda rätta’ i regi av Susanne Bier. Här ska kursdeltagarna teckna det djur som bäst symboliserar deras samarbete eller lag. Gruppen kan t ex se sig som en elefant eftersom den är stark, står med fötterna stadigt på jorden och är ett flockdjur som söker sig till nya områden.

Nyttan med verktyget: Övningen gör det möjligt att på ett kul och konkret sätt illustrera abstrakta begrepp som t ex samarbete. Kursdeltagarna kan med egna ord beskriva sitt samarbete.

 

Kontakt


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se