Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering – kvalitetssäkra din rekryteringsprocess!

Kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i Kompetensbaserad rekrytering

Denna rekryteringsutbildning vänder sig till dig som idag arbetar med rekrytering och som vill utveckla din egen kompetens inom området och/eller vill effektivisera och förbättra din organisations rekryteringsprocess utifrån ett kompetensbaserat perspektiv.
Utbildningen ger både praktisk och teoretisk kunskap kring hela rekryteringsprocessen från behovs- och kravanalys till intervju och referenstagning. Den kompetensbaserade metodiken och ett mångfaldsorienterat synsätt genomsyrar alla stegen i processen.

Ur innehållet

• Varför arbeta kompetensbaserat? – Innebörd och syfte
• Rekrytering i ett HR-strategiskt perspektiv
• Arbetsanalysen som förändringsverktyg
• Arbetsgruppsanalys och komplettering av kompetens
• Urvalsmetoder och validitet
• Att ställa rätt frågor för utvärderingsbara svar

Övrigt

I utbildningen ingår en utbildningspärm på ca 100 sidor med vägledning och tips för alla faser i en kompetensbaserad rekryteringsprocess samt en Intervjuguide med ca 200 kompetensbaserade intervjufrågor. Vi arbetar även med olika mallar och modeller för t ex behovsanalys och kravprofil samt använder tankekartor och kompetensmodellskort som pedagogiska hjälpmedel för att skapa en genomtänkt och utvecklingsinriktad rekryteringsprocess.

Företagsintern utbildning

Utbildningen genomförs främst som en företagsintern utbildning antingen för rekryterande chefer eller HR/rekryteringsansvariga. Använd gärna formuläret nedan för att skicka in en förfrågan eller kan du kontakta  Nicole Videve direkt för frågor eller önskan om offert.

Öppen utbildning

Utbildningen hålls vid intresse även som en öppen utbildning och de aktuella datumen hittar du här nedan. Finns där ingen information om kommande kurstillfällen har vi för tillfället ingen utbildning planerad. Kontakta då gärna någon av våra konsulter så är chansen stor att vi sätter ett datum inom en snar framtid.

Kommande kursdatum

För tillfället finns inga nya kursdatum inplanerade.

Anmälan

Kurskalender

Svart text = Lediga platser Blå text = Få lediga platser Orange text = Inga lediga platser

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se