Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering – kvalitetssäkra din rekryteringsprocess!

Kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i Kompetensbaserad rekrytering

Denna rekryteringsutbildning vänder sig till dig som idag arbetar med rekrytering och som vill utveckla din egen kompetens inom området och/eller vill effektivisera och förbättra din organisations rekryteringsprocess utifrån ett kompetensbaserat perspektiv.
Utbildningen ger både praktisk och teoretisk kunskap kring hela rekryteringsprocessen från behovs- och kravanalys till intervju och referenstagning. Den kompetensbaserade metodiken och ett mångfaldsorienterat synsätt genomsyrar alla stegen i processen.

Ur innehållet

• Varför arbeta kompetensbaserat? – Innebörd och syfte
• Rekrytering i ett HR-strategiskt perspektiv
• Arbetsanalysen som förändringsverktyg
• Arbetsgruppsanalys och komplettering av kompetens
• Urvalsmetoder och validitet
• Att ställa rätt frågor för utvärderingsbara svar

Övrigt

I utbildningen ingår en utbildningspärm på ca 100 sidor med vägledning och tips för alla faser i en kompetensbaserad rekryteringsprocess samt en Intervjuguide med ca 200 kompetensbaserade intervjufrågor. Vi arbetar även med olika mallar och modeller för t ex behovsanalys och KravProfil samt använder tankekartor och kompetensmodellskort som pedagogiska hjälpmedel för att skapa en genomtänkt och utvecklingsinriktad rekryteringsprocess.

Utbildningen genomförs vid önskemål även företagsinternt för t ex rekryterande chefer.

Kommande kursdatum

01/01/2018 Kompetensbaserad rekrytering --- Vänligen kontakta oss för aktuella datum

Svart text = Lediga platser Blå text = Få lediga platser Orange text = Inga lediga platser

Anmälan

Kurskalender

Svart text = Lediga platser Blå text = Få lediga platser Orange text = Inga lediga platser

Kontaktperson


Kontakt Utbildningsansvarig och HR-konsult Nicole Videve

Tel: +46(0)707 41 02 55
Mail: nicole@garuda.se