Senaste inlägg

Trivsel på arbetsplatsen och nyckeln till framgång

Att skapa en arbetsplats där människor trivs och mår bra är inte bara en fråga om moral och etik, utan också en viktig investering för både individen, arbetsgivaren och samhället i stort. Forskning visar att en god arbetsmiljö leder till...

Läs mer

FokusModellens olika karaktärer i nytt format

Nu är det dags att stifta nya bekantskaper då Garuda lanserar fler inspirerande bilder på de olika grundkaraktärerna i FokusModellen! Många är vi som lett igenkännande åt de talande bilderna på tex. Grundaren med dubbla säkerhetsbälten och som ställer sig...

Läs mer

E-bok: Från Human Resources till Human Relations.

Den här e-boken pläderar för att HR: s betydelse vidgas och innefattar både Human Resources och Human Relations. Dels för att täcka utvecklingen inom området, dels för att komma bort från synen på mänskliga mentala resurser som något som kan...

Läs mer

E-bok: Affärsdriven HR – Tala ledningens språk med hjälp av ROI, data och strategi | e-bok

Syftet med e-boken  är att inspirera HR till ett närmre samarbete med företags- och verksamhetsledning genom att fokusera mer på affärsdriven HR. Det är ett arbetssätt som innebär att alla HR-initiativ utgår från organisationens strategiska mål och där alla initiativ...

Läs mer

Motivation som strategi för att behålla medarbetare

Att inte bara attrahera rätt medarbetare, utan också att motivera och behålla dem, är i dag en fråga av yttersta vikt för nästan samtliga företag och organisationer. Samtidigt saknar fortfarande många arbetsgivare en tydlig strategi för hur detta ska gå...

Läs mer

Medarbetarsamtal – Våga tänka nytt om hur och varför?

Det kräver både engagemang och ett visst mått mod att kontinuerligt genomföra medarbetarsamtal med sina anställda men inte desto mindre är regelbundna samtal och tät dialog en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap liksom förmågan att utveckla verksamheten och i förlängningen...

Läs mer