Senaste inlägg

Kompetensmodell + Kortlek = Sant

Så gör du kravprofilsarbetet roligare och mer givande De flesta är väl medvetna om att en genomtänkt kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering. Ändå händer det ofta att just denna del förbises, särskilt när det gäller kravprofilen för egenskaper....

Läs mer

Upptäck kompetenskortlekens många användningsområden

Garudas kompetensmodellskortlek är framtagen för att göra kravprofilsarbetet vid rekrytering roligare och mer givande – men det finns många fler användningsområden. Korten kan till exempel även vara till stor nytta vid intervjuer, coaching, teamutveckling, problemlösning och konflikthantering. Här presenterar vi...

Läs mer

Trivsel på arbetsplatsen och nyckeln till framgång

Att skapa en arbetsplats där människor trivs och mår bra är inte bara en fråga om moral och etik, utan också en viktig investering för både individen, arbetsgivaren och samhället i stort. Forskning visar att en god arbetsmiljö leder till...

Läs mer

FokusModellens olika karaktärer i nytt format

Nu är det dags att stifta nya bekantskaper då Garuda lanserar fler inspirerande bilder på de olika grundkaraktärerna i FokusModellen! Många är vi som lett igenkännande åt de talande bilderna på tex. Grundaren med dubbla säkerhetsbälten och som ställer sig...

Läs mer

E-bok: Från Human Resources till Human Relations.

Den här e-boken pläderar för att HR: s betydelse vidgas och innefattar både Human Resources och Human Relations. Dels för att täcka utvecklingen inom området, dels för att komma bort från synen på mänskliga mentala resurser som något som kan...

Läs mer

E-bok: Affärsdriven HR – Tala ledningens språk med hjälp av ROI, data och strategi | e-bok

Syftet med e-boken  är att inspirera HR till ett närmre samarbete med företags- och verksamhetsledning genom att fokusera mer på affärsdriven HR. Det är ett arbetssätt som innebär att alla HR-initiativ utgår från organisationens strategiska mål och där alla initiativ...

Läs mer