Det säger Garudas kunder

Garudas kunder använder profilverktyg och personlighetstester inom många olika områden och på flera olika sätt. Gemensamt för kunderna är att de prioriterar ändamålsenlig och personlig dialog med utgångspunkt i det gemensamma språk som tillhandahålls genom profilverktygen.

Det säger Garudas kunder

Vad säger Garudas kunder?

Läs utdrag ur vad våra kunder säger om hur de använder profilverktygen i samband med t ex rekrytering och utveckling av individer och team.

Ökad självinsikt leder till bättre gruppdynamik

Inom Orio använder vi KompetensProfilen och FokusProfilen i såväl rekryterings- som utvecklingssyfte. Internt är det bra verktyg för att skapa insikt om hur vi är som individer och denna insikt förbättrar gruppdynamiken.
Vi upplever att personprofilerna förbättrar det tvärfunktionella arbetet och stärker individens självinsikt. Detta i sig bidrar sedan till att vi på ett bättre sätt kan jobba med våra grundvärderingar.

– Jonas Tegström, VD Orio AB

Läs mer om Orio AB på deras hemsida

KompetensProfilen i våra intervjuer ger ett bredare beslutsunderlag vid rekrytering

Vi använder KompetensProfilen huvudsakligen vid rekrytering och FokusProfilen för utveckling av grupper.

Det viktigaste för mig är att profilen ger ett underlag för samtal. Det är lättare att komma ner på djupet om man har något att utgå ifrån. Ibland är det den som genomfört intervjun som också gör en KompetensProfil på kandidaten, men ibland görs profilen som second opinion av en annan certifierad Garuda-användare. Tillvägagångssätten blir lite olika, men huvudsaken är att KompetensProfilen ger en fördjupad bild av vad som framkommit vid första intervjun. Resultatet blir att vi får ett bredare underlag för beslut vad gäller rekrytering. Ansvarig chef får också en uppfattning om hur hen behöver agera som chef för den nyanställde.

Användandet av FokusProfilen ger gruppmedlemmarna ett bra underlag för samtal och ökad förståelse för varandras olikheter.

– Ingela Hjelte, PC, Älmhults kommun

Läs mer om Älmhults Kommun på deras hemsida

Gemensamt språk och träffsäkrare rekryteringar med verktyg från Garuda

För att öka kvaliteten i alla rekryteringar inom Perstorp har vi under många år använt Garudas KompetensProfil.
KompetensProfilen fungerar som ett utmärkt komplement till övriga aktiviteter i rekryteringen, den gör oss mer träffsäkra och ger oss också ”ett gemensamt språk” i våra interna diskussioner.

– Bengt Johansson-Ranmo, Perstorp

Läs mer om Perstorp på deras hemsida

Bättre dialog och samarbete skapar trivsel, motivation och arbetsglädje

Garudas profilverktyg ger en ökad förståelse för våra olikheter på ett positivt sätt. När man känner till sina kollegors profiler blir det plötsligt tydligt varför de uppvisar ett visst beteende. Profilerna får oss att se våra kollegor på ett nytt sätt och skapar en större tolerans i sambarbetsprocessen.

– Lissy Sundtoft, HR-konsulent, VIA University College

Läs mer om hur VIA University College utvecklar medarbetare och grupper samt ökar trivsel och motivation

Kontaktperson


Kontakt Support och säljansvarig Martin Persson

Tel: +46(0)709 57 10 95
Mail: martin@garuda.se