Onboarding dvs introduktion och själva introduktionsprocessen anses idag av många, vara lika betydelsefull som rekryteringsprocessen. Anledningen är att introduktionen på många sätt är den viktigaste perioden i den nya medarbetarens anställning. Under denna tid formas medarbetarens bild av verksamheten, uppgifter och ansvarsområden fastställs, medarbetaren tar till sig kulturen och graden av motivation befästs.

Tyvärr har dock inte alla företag och organisationer utvecklat sin introduktionsprocess till fullo. Undersökningar visar att en fjärdedel av alla nyanställda slutar sin anställning inom ett år och 22 procent av dem gör det inom de första 45 arbetsdagarna. Av alla förstagångssökande som får jobb har 46 procent sökt sig vidare inom de första 18 månaderna. Detta är uppseendeväckande siffror som det borde ligga i allas intresse att förändra.

Ett välstrukturerat introduktionsprogram kan göra stor skillnad. Redan inom ett halvår har nio av tio bestämt sig för om de vill bli en del av verksamheten. 69 procent av dem är också mer benägna att bli kvar längre än tre år om deras introduktionsprocess är givande och ändamålsenlig.

Ladda ner vår e-bok om introduktion & onboarding

Vad är en introduktionsprocess?

Introduktionen är en form av omställning. Den nya medarbetaren går från en tillvaro till en annan. Det är många saker som ska tas in: jobb, roll, verksamhet, kultur och kollegor – och det kräver stöd. En bra introduktion handlar om att styra upp processen som den nya medarbetaren går igenom, från att kontraktet är undertecknat till den första arbetsdagen och genom den första tiden på företaget.

Det handlar om att styra hur medarbetaren upplever organisationens kultur. Att skapa givande relationer och ge rätt förutsättningar och en tydlighet gällande insats, ansvar och resultat, så att medarbetaren kan leverera på sin högsta nivå. Det handlar också om att se till att alla praktiska saker är på plats som t.ex. blommor eller choklad på skrivbordet, en stol att sitta på, en telefon, dator, inloggningskoder och kollegor att prata med. På en mer abstrakt nivå kan man säga att en bra introduktionsprocess handlar om att styra de känslor som vi skapar hos nya medarbetare när de möter oss, jobbet och kulturen.

Målet är att se till att medarbetaren känner sig som ”en del av oss”.  Som en viktig nyckelspelare och som en del av laget där vi tillsammans bidrar till företagets framgång. Om introduktionsprocessen lyckas frambringa dessa känslor, så ökar det inte bara medarbetarens engagemang och förkortar tiden till prestation, det kan också få medarbetaren att bli kvar längre i organisationen. Vinsten av att investera i introduktionsprocessen kan därför inte överskattas, särskilt inte om man ser till kostnaden för att ha medarbetare som saknar engagemang och/eller som lämnar företaget efter kort tid.

Garuda hjälper dig med din introduktionsprocess

På Garuda kan vi på olika sätt hjälpa dig med introduktionsprocessen. Bland annat genom att erbjuda dig våra olika profilverktyg – BasProfilen, FokusProfilen, KompetensProfilen eller Garuda Logik. Dessa ger en djupgående bild av de nyanställda. Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Vad motiverar dem? Hur föredrar de att arbeta? Information som är viktig att ha, inte minst för den närmsta chefen när det är dags för den nyanställde att börja arbetet.

Du kan också får hjälp med att titta närmare på vilka teamets styrkor och begränsningar är i förhållande till arbetet. På så sätt kan ni tillsammans skapa det optimala kompletterande teamet där var och en av teammedlemmarna fokuserar på det som de är bäst på.