Alla Garudas profilverktyg bygger på vår Huvud-Hjärta-Ben™-modell. Modellen är enkel och gör det lättare att få överblick och förståelse för analysresultaten. Med Huvud-Hjärta-Ben™-modellen får organisationen ett gemensamt språk och den underlättar dialogen kring personprofiler och yrkesrelaterade kompetenser så att den blir likvärdig – och därmed mer värdeskapande för alla parter.

Huvudets egenskaper
Förmågan att analysera, komma på idéer, strukturera och organisera.

Hjärtats egenskaper
Förmågan att samarbeta, få folk att acceptera idéer och skapa förtroende.

Benens egenskaper
Förmågan att självständigt ta på sig resultatansvar och genomföra lösningar.