Garuda Online Test System ger dig möjlighet att fylla i profiler online. Som licenskund hos Garuda får du tillgång till systemet och kan själv skicka ut lösenord till respondenter och ladda ned profiler. Systemet har utvecklats utifrån höga etiska och säkerhetsmässiga krav.

Hur fungerar Garuda Online Test System?

  1. Garuda Online Test System installeras på din dator varpå du kan dela ut inloggningskoder till dina respondenter. Inloggningskoderna genereras automatiskt och krypteras för extra säkerhet.
  2. Därefter skickar du ett mail till respondenten med inloggningskoderna till frågeformuläret.
  3. Nu kan respondenten i lugn och ro fylla i frågeformuläret online (via egaruda.com). Du får sedan ett mail när frågeformuläret har fyllts i och sparats.
  4. Du laddar ned profilen direkt till ditt Garuda-program – varefter du kan arbeta vidare med profilen.

Garudas Web App

Garudas Web App ger dig online-tillgång till dina personprofiler, utan att du behöver installera några program.

Garuda Web App är utformad för att fungera optimalt på både mobila enheter som smartphones och tablets och på dator – PC och Mac.

Från appen kan du snabbt generera rapporter i PDF-format, skicka mail via Garudas server och dela profiler internt i din organisation.

Så här gör du:

Garudas Web App når du på denna adress: app.egaruda.com.

Logga in med ditt användarnamn och din inloggningskod på Garuda Online Test System och sedan är du igång.