Många undersökningar visar att en av de viktigaste uppgifterna inom kompetensförsörjning är att behålla medarbetare. En anledning är naturligtvis att efterfrågan och konkurrensen om arbetskraft kommer att växla mellan låg- och högkonjunkturer och att vi nu står inför ett generationsskifte då fler går i pension än som gör sitt inträde på arbetsmarknaden.

För många företag kan det innebära att de kan få problem med att hitta arbetskraft eftersom det uppstår en obalans mellan utbud och efterfrågan. Dessutom saknas det redan nu specialister i många branscher, och det blir då naturligtvis kostsamt att mista en medarbetare, särskilt till en konkurrent. Byte av personal kostar uppskattningsvis omkring 150–200 procent av medarbetarens lön. Det om något är också ett bra skäl till att fokusera på att behålla medarbetare.

Ladda ner vår e-bok om konsten att behålla medarbetare

Behålla medarbetare: Skapa attraktiva förhållanden

För att behålla medarbetare har många företag och organisationer av tradition erbjudit högre lön, firmabil, större bonus eller t.ex. träningskort. Men det räcker inte bara med ekonomiska eller materiella erbjudanden om man vill behålla medarbetare.

Ledare och HR-avdelningar bör även skapa förutsättningar för att medarbetaren kan knyta starkare band med organisationen. Medarbetaren bidrar med sin arbetsinsats, sitt engagemang och lojalitet och organisationen erbjuder i sin tur lön, utveckling, ett socialt nätverk och kanske en identitet genom arbetet.

För att detta attraktiva bytesförhållande ska fungera, krävs det ledare och HR-avdelningar som agerar i tid. Ofta får medarbetaren frågan om vad som kan få dem att stanna kvar först när de sagt upp sig. Tyvärr är det då oftast försent. Även om medarbetaren accepterar ett erbjudande, så är risken över 50% att de ändå lämnar organisationen inom ett år.

För att behålla medarbetare bör ledare redan vid anställning och sedan vid introduktion och de fortlöpande utvecklingssamtalen se till att det sker en dialog kring vad som krävs för att skapa de bästa förutsättningarna för arbetstillfredsställelse och för ett givande utbyte mellan medarbetare och arbetsgivare.

Vad som är attraktiva arbetsförhållanden är naturligtvis beroende av den enskilde medarbetarens behov och hur verksamheten ser ut. Därför är den enda vägen att få svar på vad som krävs, ett samtal mellan ledare och medarbetare och det är det som sker i det vi kallar för utvecklingssamtal, motivationssamtal eller medarbetarsamtal.

Hur hjälper Garuda till med att behålla dina medarbetare?

För att behålla medarbetare, har forskning visat att samtal och dialog är en framgångsfaktor. Därför hjälper vi självklart till med detta. Och det börjar ofta med en personprofil.

För när du känner till dina anställdas eller kollegors personprofiler, och de känner till varandras, då blir det mycket enklare för dig att ha en dialog med dem. Du lär dig vilka som är deras styrkor och begränsningar, vad som motiverar dem, hur de kommunicerar och hur de föredrar att arbeta.

Allt detta är viktigt att veta om målet med dina samtal är att ta reda på vad som får medarbetarna motiverade och vad som krävs för att de ska stanna kvar i verksamheten.

Dessutom kan medarbetarsamtal byggda på personprofiler också hjälpa till att få en överblick av medarbetares värderingar. Att de stämmer överens med företagets är naturligtvis väsentligt för att medarbetaren ska trivas även på sikt och känna att arbetet är värt att utföras.

Genom personprofiler för t.ex. medarbetarsamtal och andra värdeskapande dialoger, hjälper således vi på Garuda till så att du kan behålla dina medarbetare.