Med Garudas tjänst Second Opinion får ni hjälp i sluturvalsfasen. Ni tar fram kandidaterna och vi ger er ett objektivt beslutsunderlag grundat på personprofiler och intervjuer. Ni får då bland annat svar på kandidaternas struktureringsförmåga, hur de fungerar i sociala sammanhang samt hur resultatorienterade de är.

Vår second opinion tjänst inkluderar:

• Personprofil och intervju
• Återrapportering

Personprofil och intervju

Med Garudas personprofil KompetensProfilen tar vi intervjun ett steg längre, då den bidrar till att fördjupa och nyansera kartläggningen av kandidaternas egenskaper, beteende och förhållningssätt. I återkopplingssamtal med kandidaterna ges möjlighet till diskussion kring utfallet och resultatet verifieras och kompletteras med hjälp av en strukturerad, kompetensbaserad intervjuteknik.

Återrapportering

Slutkandidaterna och resultatet från deras personprofiler återrapporteras till er. Utifrån kravprofilen för vi en dialog kring bland annat kandidaternas starka och svagare sidor, deras utvecklingspotential och vad ni som arbetsgivare bör tänka på för att coacha dem på bästa sätt.

Kontakta oss för mer information om vår Second Opinion!