Letar du efter en utbildning i KBR – Kompetensbaserad rekrytering  eller vill du själv använda Garudas personprofiler och profilverktyg? Vi erbjuder öppna utbildningar i alla profilverktyg och anordnar även företagsinterna utbildningar vid behov.

Se också vår utbildning i Kompetensbaserad rekrytering – för dig som vill få kunskaper, metoder och stödmaterial för att kunna skapa mer effektiva och utvecklingsinriktade rekryteringar.

Utbildning i FokusModellen

Endagsutbildningen i Fokusmodellen ger dig möjlighet att både använda profilverktyget FokusProfilen och BasProfilen. Du får förutom kunskap i modellen även konkreta tips, övningar och material för att direkt kunna använda verktygen i olika individ- och grupputvecklingsinsatser.
Läs mer om grundutbildningen i FokusModellen
Läs mer om fortsättningskursen i FokusModellen

 

Utbildning i KompetensProfilen

Om du vill använda KompetensProfilen ska du välja vår 3-dagars certifieringsutbildning i verktyget. Efter utbildningen har du då fått både teoretisk och praktisk kunskap för att kunna använda KompetensProfiler och KravProfiler i samband med rekrytering och i personal- och ledarutveckling.
Läs mer om vår grundutbildning i KompetensProfilen
Läs mer om fortsättningskursen i KompetensProfilen

 

Utbildning i KBR – Kompetensbaserad rekrytering

Utbildningen fokuserar på hur du med den kompetensbaserade metodiken bl a kan tydliggöra dina behovs- och KravProfiler samt förbättra din intervjuteknik för en mer effektiv och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Utbildningen hålls med fördel internt för ökad genomslagskraft men vid ett par tillfällen per år erbjuder vi även en öppen utbildning på vårt kontor.
Läs mer om vår utbildning i Kompetensbaserad rekrytering