En certifiering i FokusModellen ger dig möjlighet att använda både profilverktyget FokusProfilen och BasProfilen i olika typer av individ- och grupputvecklingsprocesser. Båda profilverktygen har Fokusmodellens fyra personlighetstyper som utgångspunkt, vilket ger dig en lättförståelig och tydlig utgångspunkt för diskussioner kring individers olika fokusområden och gruppers olika förutsättningar för samarbete.

Utbildningen följer delvis strukturen för en teamprocess, så att du kan få tips och inspiration samt ett konkret förslag på hur ett sådant upplägg kan se ut. Vi går igenom modellens uppbyggnad och de fyra olika personlighetstypernas karaktäristika utifrån bl a beteende, sol- och skuggsidor, behov, kommunikation och stressfaktorer. Teori blandas med praktiska övningar av olika slag, både individuellt och i grupp. Du får även en genomgång av programvaran och dess hjälpmoduler såsom t ex SpegelProfiler, GruppProfiler och UtvecklingsProfiler.

Innehåll certifiering i FokusModellen

• Garudas FokusModell
• Etiska riktlinjer för testanvändning
• Modellens uppbyggnad, bakomliggande teori och metod
• Tolkning av personprofiler
• Återkopplingsprocessen
• Profilverktygens olika moduler
• Hantering av programvara

Övrigt

Kursen inkluderar kursmaterial, certifiering, frukost, lunch och fika. Utbildningen hålls på vårt kontor i Malmö mellan 9.00 och 16.00. Finns även möjlighet för en företagsintern utbildning för de som vill utbilda mer än 4 personer.

Du hittar även våra utbildningar på Utbildning.se där du efter en genomförd utbildning gärna får ge oss en recension.

Kommande kursdatum

FP 1: 7 okt (torsdag)

FP 2: 7 dec (tisdag)

Vi erbjuder även en fortsättningskurs som du kan läsa mer om här.

Anmälan

Använd gärna formuläret nedan för att boka din utbildning så återkommer vi med en bekräftelse via mail.