Om du har frågor eller vill ha mer information om Garuda, våra profilverktyg eller tjänster, är du välkommen att kontakta oss. Ring, skriv eller kom förbi, så kan vi tillsammans se hur vi kan samarbeta på bästa sätt.

Här kan du nå oss:

Tel. +46 (0)40 664 58 80
E-post: info@garuda.se
Adress: Tegelgårdsgatan 3

211 33 Malmö
ORG-nummer: 556329-2746

Vet du redan vem du vill kontakta?

Hitta våra medarbetare här