Profilverktyg är viktiga redskap i HR:s verktygslåda. De bidrar till rätt matchning mellan medarbetare och jobb – vare sig du använder dem till att rekrytera eller för att utveckla medarbetare, ledare och team.

Det krävs dock en genomtänkt rekryteringsprocess och ändamålsenliga utvecklingsinsatser för att hitta de rätta medarbetarna och få dem att förbli engagerande i sitt arbete. Misslyckas man med det, kan det bli kostsamt. Enligt amerikanska undersökningar kostar det vanligtvis 150–200 procent av en årslön att byta ut en medarbetare. Och utifrån Gallups årliga analys av medarbetarengagemang har Harvard Business Review räknat ut att oengagerade medarbetare kostar USA så mycket som 300 miljarder dollar om året.

Med hjälp av profilverktyg kan man få bukt med dessa nedslående siffror. Dels genom att identifiera vilka kandidater som är bäst lämpade för arbetet och för den aktuella arbetsmiljön, och dels genom att fastställa ramarna för den efterföljande introduktionen och utvecklingen som är två av de viktigaste faktorerna för att bevara engagemanget på sikt.

Till vad kan du använda Garudas profilverktyg?

Varje gång du rekryterar en medarbetare ställs det höga krav på den ansvariga HR-konsulten eller chefen. Det gäller att hitta och anställa endast de sökande vars yrkesmässiga och personliga kompetens matchar den lediga tjänsten och organisationens behov.

Garudas profilverktyg är utformade för att skapa ett gemensamt språk och gemensamma ramar som du kan utgå från. De ger dig möjlighet att ta reda på de aspekter i en kandidats profil som du vill fråga om under intervjun. Frågorna kan till exempel handla om huruvida kandidaten föredrar att jobba – själv eller i team? Gillar kandidaten att fördjupa sig i olika områden eller inte? Tänker kandidaten konkret eller abstrakt? Hur reagerar hen i en pressad situation? Och vad motiverar hen?

Profilverktyg är alltså aldrig ett mål i sig utan fungerar som ett medel för att skapa konstruktiva samtal och en öppen och likvärdig dialog.

När det handlar om att utveckla medarbetare, ledare och team, ger profilverktyg nya insikter i styrkor och svagheter hos den enskilde individen och hos kollegorna. Med det som utgångspunkt kan man skapa utvecklingsprocesser som t.ex. kan ge medarbetaren förnyad energi, få ledare att leda sitt team mer ändamålsenligt eller göra det enklare för organisationen att sätta samman optimala kompletterande team.

Hur fungerar de?

Garuda erbjuder fyra olika profilverktyg: BasProfilen, FokusProfilen, KompetensProfilen och Garuda Logik. De skiljer sig åt i såväl omfattning som djup och täcker därför allt från rekrytering av timanställda, specialister och seniora chefer till att utveckla t.ex. medarbetare och chefer inom sälj-, marknads-, HR-avdelningar med mera.

När du fyller i ett profilverktyg från Garuda svarar du på ett antal påståenden som handlar om hur du föredrar att arbeta och lösa dina uppgifter. Utifrån detta genererar vi en profil som grafiskt illustrerar dina preferenser – och ett antal analystexter som beskriver ditt arbetssätt. Därefter får du återkoppling på din profil och möjlighet att nyansera och komma med exempel på hur ditt beteende och arbetssätt ter sig i praktiken.

Med andra ord kan du använda Garudas verktyg för att skapa balans mellan människor inom er verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!