Baserat på din personlighet ger BasProfilen en ögonblicksbild av vad du just nu lägger din energi och fokus på. Med andra ord kan BasProfilen förändras en hel del med tiden, men den fokuserar alltid på en och samma sak – din personlighet. Profilen berättar alltså både något om ditt fokus och dina preferenser.

BasProfilen utgör utgångspunkten för en öppen, positiv och konstruktiv dialog om ansvar, motivation, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Målet är att nå större framgång på jobbet och ge dig en bättre insikt kring om du fokuserar på rätt typ av uppgifter.

BasProfilen är enkel att förstå

En av de stora fördelarna med BasProfilen är att den är enkel att förstå. Den är lättillgänglig, snabb att fylla i och har ett vardagsspråk utan svåra ord eller affärsspråk.

Idag används profilen framförallt för studenter, timanställda, säsongsarbetare eller för grupper där man önskar skapa sig en enklare överblick över individens och teamets fokusområden. Syftet kan vara att få mer insikt i den enskildes styrkor och svagheter, och för att skapa ett bättre samarbetsklimat.

Fyra färger och fokusområden

BasProfilen är pedagogiskt uppbyggd med fyra färger, ett för vart fokusområde. Vanligtvis har du ett eller två områden som du fokuserar mest på, medan de andra är mindre prioriterade.

De fyra fokusområdena är Integratorfokus, Utvecklarfokus, Grundarfokus och Resultatfokus. Ingen person eller avdelning kan dock fokusera lika mycket, på alla områden samtidigt. Inte heller är det så enkelt att bara skifta foksus till att bli resultatorienterad om det naturliga för medarbetaren är att ha en tålmodig integrator-roll.

Med BasProfilens hjälp kan man mycket snabbt få ett gemensamt språk för att prata om styrkor och svagheter, möjligheter och begränsningar. Dessutom har profilen tre tilläggsmoduler som bidrar till att förbättra till exempel rekrytering och utveckling av medarbetare. De är:

  • PersonProfilen som undersöker hur du uppfattar ditt eget beteende
  • Gruppprofilen som visar hur teamets samlade profil ser ut
  • EgoSpegeln som ger en bild av hur du tror att andra ser på dig

Oavsett om du använder tilläggsmodulerna eller inte, har du möjlighet att skriva ut detaljerade rapporter som bygger på dina egna eller andras svar. Rapporterna visar profilerna grafiskt, innehåller tolkningstexter och ger full insyn gällande respondentens svar. På det sättet får du ett utmärkt underlag för samtal där du kan diskutera vad profilen visar och på vilket sätt det stämmer överens med verkligheten.

Utbildning i Fokusmodellen