Vi förädlar HR-processer utifrån solida vetenskapliga grunder

Vad kan vi hjälpa dig med?

Erfarenhet, tillväxt och långvariga kundrelationer

1982 Grundades

10 år Genomsnittlig anställningstid

Fördubblat antal kunder på fyra år

1992 Äldsta pågående kundrelation

UC Guld Högsta kreditvärdighet

Stor aktör och kvalitetsgranskat

+ 75.000 Personer om året använder våra verktyg/koncept

+ 15.000 Personer har utbildats i våra personprofiler

Kvalitetsgranskat av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi

Medlem i HRK branschförening för Human Resource Konsulter

Kunskapsdelning och utveckling

+ 10.000 E-böcker har laddats ner från Garudas hemsidor

+ 100 Artiklar har publicerats på bloggen PROFIL

+ 5.000 Prenumererar på våra nyhetsbrev

Vad kännetecknar oss?

Utvecklat i och för den nordiska marknaden

Utvecklat i och för den nordiska marknaden

Vi erbjuder tjänster inom värdekedjans alla delar och för alla organisationsnivåer

Vi erbjuder tjänster inom värdekedjans alla delar och för alla organisationsnivåer

Tydlig och enkel kommunikation

Tydlig och enkel kommunikation

Obegränsad tillgång till kundservice, bollplank och bloggen PROFIL

Obegränsad tillgång till kundservice, bollplank och bloggen PROFIL

previous arrow
next arrow

Vi erbjuder

Vi på Garuda kan hjälpa dig med en rad viktiga HR-processer – klicka på områdena nedan för att se vad vi kan göra för just dig. Du kan välja att använda våra verktyg på egen hand eller anlita oss som konsulter.