Vi förädlar HR-processer utifrån solida vetenskapliga grunder

Vilka är vi?

Vem är vi

På Garuda arbetar vi för att skapa balans mellan människor med hjälp av profilverktyg. Det gör vi utifrån en HR-värdekedja som sträcker sig från att rekrytera och introducera till att utveckla och behålla medarbetare.

Gemensamt för våra profilverktyg är att de är samtalsverktyg, inte tester. De ger alltså inga rätta eller felaktiga svar, men kan hjälpa oss att skapa en bild av hur väl en medarbetare eller ledare harmonierar med sina arbetsuppgifter.

Det betyder i praktiken att personligheten ska stämma överens med det jobb vi har och de kollegor vi har runt omkring oss. På så sätt försäkrar vi oss om bättre trivsel, motivation och engagemang på jobbet.

Vi erbjuder

Vi på Garuda kan hjälpa dig med en rad viktiga HR-processer – klicka på områdena nedan för att se vad vi kan göra för just dig. Du kan välja att använda våra verktyg på egen hand eller anlita oss som konsulter.