Nu är det dags att stifta nya bekantskaper då Garuda lanserar fler inspirerande bilder på de olika grundkaraktärerna i FokusModellen!

Många är vi som lett igenkännande åt de talande bilderna på tex. Grundaren med dubbla säkerhetsbälten och som ställer sig på bromsen i pressade situationer. Eller Integratorn som myser i sitt lyckohörn när alla är nöjda och glada vid fikabordet. Ibland säger bilder mer än tusen ord och är precis vad som behövs för att skapa insiktsfull reflektion och dialog kring människors olika beteenden och behov.

De nya karaktärerna som vi är glada att få presentera för er, är framtagna av karikatyrtecknaren Erik Petri och kan användas vid tex teamutveckling, coachning, karriär- och ledarutveckling samt i samband med återkoppling på FokusProfilen. Karaktärerna visas som tidigare upp när de är i sitt trygga och bekväma lyckohörn, när de tvingas ur detta hörn och när de kämpar sig tillbaka.

Vi välkomnar Isabel, Urban, Gilbert och Rashida

I nedanstående beskrivningar får du träffa Integratorn Isabel, Utvecklaren Urban, Grundaren Gilbert och Resultatsökaren Rashida som här har var sin ledarroll. Vi hoppas ni framöver får mycket nöje tillsammans!

Integratorn Isabel  

Isabel är en empatisk och social ledare som trivs med att skapa förståelse och undviker oenighet och konflikter. För Isabel handlar ledarskap om att bygga upp en gemenskap där alla drar åt samma håll och visar varandra hänsyn. Isabel älskar rollen som coach och mentor och att vara en samlande kraft. Hon lyssnar på sina medarbetare och dämpar gärna konflikter för att upprätthålla en harmonisk och produktiv arbetsmiljö. Isabel strävar efter konsensus vid beslut för att alla ska stå bakom och vara nöjda.

Men när saker och ting inte går som förväntat, när resultaten uteblir och känslan av gemenskap försvinner, kan Isabel känna sig ensam. Känslan av trygghet och acceptans försvinner i gruppen och medarbetarna börjar agera individuellt och letar efter orsaker och syndabockar. Tystnad ersätter dialog och idén om att ”vi saknar ledarskap” börjar spridas, även om ingen säger det högt.

När sammanhållningen försvagas och kritik och tystnad tar över från dialogen försvinner känslan av gemenskap. Isabel försöker föreslå kompromisser, möta allas olika förväntningar, delegera ansvar och sätter till viss del sitt ledarskap på spel. Hon hoppas att genom att lära känna och förstå varandra bättre, ska allt kunna ställas till rätta.

Isabels väg tillbaka till lyckan, är genom att vara engagerad i att återuppbygga gemenskapen, främja dialog och skapa ömsesidig förståelse bland sina medarbetare. Hennes fokus på kommunikation och förmåga att skapa en harmonisk arbetsplats är avgörande för att återfå förtroendet och nå framgång som ett sammanhållet team.

Integrator FokusProfilen
Klicka för större bild

Utvecklaren Urban

Urban är en visionär och kreativ ledare som brinner för att skapa framtida möjligheter och eliminera begränsande strukturer. För Urban handlar framgång om att gå i bräschen för förändring, se nya vägar och bryta mönster. Han drivs av den pirrande känslan i magen när hans idéer tar form, och han delar gärna med sig av de fantastiska möjligheter som få har upptäckt. Urban tror att framtiden skapas av de som vågar vara framåtblickande och utmana status quo.

Men när hans idéer möts av motstånd och andra inte delar hans vision, kan Urban känna sig frustrerad. Han inser att hans budskap kanske inte har kommunicerats tillräckligt tydligt och noggrant, och att många människor föredrar det välbekanta och trygga. Han känner sig pressad när hans visioner faller platt ner. Men inget är förlorat. Urban vet att det alltid finns en annan väg, något han måste ha missat.

Vägen tillbaka till lycka och framgång för Urban ligger i hans kreativitet och förmåga att se helheten. Han kombinerar en vilja till förändring med modet att utmana föråldrade koncept, regler och ramverk. Han tror på att kunna inspirera andra och kommunicera sina nya insikter på ett övertygande sätt. För Emil finns det ingen felande länk att leta efter. Om du vill vara en ledare måste du vara villig att ta kvantsprånget utan att hållas tillbaka av små detaljer.

Klicka för större bild

Grundaren Gilbert

Möt Gilbert – en ledare med starkt fokus på ordning och reda och riskminimering. För Gilbert handlar ledarskap om att ha kontroll, undvika risker och gardera sig mot det oväntade. Han upplever lycka när saker och ting är organiserade och strukturerade, och framtiden är planerad och förutsägbar. Han budgeterar och fattar bara beslut när konsekvenserna är oförutsägbara. Gilbert garderar sig mot potentiella olyckor genom att vara noga med att på olika sätt skydda sig mot det oväntade.

Men när saker och ting inte går som planerat och livets oförutsägbarhet gör att planerna inte håller, blir Gilbert stressad och rastlös. Känslan av lycka försvinner och frågan om skuld uppstår. Har det skett en felberäkning? Finns det en detalj eller en regel som har förbisetts? Är det något som har glömts bort i kontrollen?

Att förlora glädjen, förutsägbarheten och tryggheten i livet är bland det värsta som kan hända Gilbert. Därför är det viktigt för honom att vidta försiktighetsåtgärder. Han skapar ett fastare ramverk, ökar säkerheten, intensifierar kontrollen och inför fler regler. Han gör en noggrann och detaljerad planering för att försöka minimera riskerna.

Gilbert är mån om att säkerställa stabilitet och förutsägbarhet i sitt ledarskap. Han arbetar hårt för att minimera osäkerhet och vara beredd på alla eventualiteter. Med sitt fokus på kontroll och riskhantering leder han sitt team mot stabilitet och säkerhet.

Grundaren FokusProfilen
Klicka för större bild

Resultatsökaren Rashida

Möt Rashida – en målmedveten och modig ledare som brinner för att skapa resultat – helst snabbt och effektivt. För Rashida är lycka att vara i frontlinjen, där insatserna är höga. Hon är i sitt rätta element när hon är i gång och pressar sig själv och sitt team till att uppnå höga och konkreta mål. Rashida motiverar med entusiasm och älskar tävling. Hon drivs av viljan att få glänsa och är inte rädd för att ta chanser eller hitta smarta genvägar. Hon garderar sig mot potentiella olyckor genom att satsa mer än andra.

Men när det inte går som planerat, när ambitionerna måste sänkas och andra inte längre vill vara med eller satsa helhjärtat, blir Rashida besviken, frustrerad och kanske till och med aggressiv. Känslan av lycka försvinner. Hon kan tänka tillbaka på de små misstag som gjordes och undra vad som kunde ha hänt om bara en extra ansträngning hade gjorts – målet kunde ha uppnåtts.

Utsikterna att förlora överläget och se möjligheten till seger och fantastiska resultat försvinna, kan vara en besvikelse och ibland en smärtsam upplevelse. Drivkraften för att återfå lyckan och övervinna hinder är tanken om framgång, tävlingen, erkännandet, spänningen och adrenalinkicken. Rashida vet att en extra ansträngning och viljan att chansa, är nyckeln till framgång. För som ordspråket säger: ”Inget vågat, inget vunnet”. Rashida fortsätter att pressa sig själv och sitt team till att leverera det bästa och nå nya höjder. Hennes engagemang för att leverera resultat och modet att våga är avgörande för hennes väg till framgång.

Resultat FokusProfilen
Klicka för större bild

Inspiration, reflektion och material

Vi hoppas att de nya bilderna och beskrivningarna av FokusModellens fyra karaktärer kan inspirera, väcka reflektion och ge dig ett litet leende på läpparna.

De nya bilderna hittar du i en PowerPoint-presentation på Garuda Universe och får lov att användas fritt vid olika processer med hänvisning till Garuda som källa.

Garudas FokusProfil har använts i svenska företag som en del av medarbetarutvecklingen på alla nivåer under flera decennier. Som ett resultat av detta har vi nu en omfattande mängd data till vårt förfogande som vi kan analysera på djupet och som gett oss insikter kring olika preferenser och beteenden i arbetslivet.

Du hittar alla våra artiklar om FokusProfilen här